Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Ehitus, tehnika, elektroonika

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-151
Juri Eidinov, Pjotr Klotšanov ja Anatoli Suržanenko

Viimistlustööd

Käsiraamat sisaldab põhiliste viimistlustöödel kasutatavate segude retsepte ja juhiseid nende kasutamiseks, mis pärinevad nii kodu- kui ka välismaa praktikast. Käsitletud on krohvi-, maalri-, tapeetimis-, klaasimis-, vooderdus-, voolimis-, ...
Boriss Smirnov ja Abram Zelitšenko

Õhuliinide ehitus, ekspluatatsioon ja remont

Raamatus on kirjeldatud õhuliinide üksikosi ja ekspluatatsiooni kaasaegseid meetodeid. Käsitletud on ka liiniisolatsiooni, kontaktklemmide ja mastide puidu kontrollimise ning profülaktika meetodeid. Lisaks esitatakse liinide ülevaatuse ja ...
Ivan Lõssatšenko

Elektri- ja raadiomaterjalid

2.88 €
2.59

Lisa tellimusse

Õpik sidetehnikumidele. Raamatus on toodud põhilised mõisted elektrijuhtidest, dielektrikutest ja magnetilistest materjalidest ning neile esitatavad nõuded. Vaadeldakse raadio- ja sidetehnilistes seadmetes kasutatavamate materjalide andmeid.
Vladimir Tsegelski

Elektrikeevitus (1968)

Raamatus kirjeldatakse käsitsi kaarkeevituse, automaat- ja poolautomaat-kaarkeevituse, samuti elektriräbukeevituse kaasaegset tehnoloogiat; vaadeldakse kaarleegi toiteallikate ehitust, tuuakse andmeid keevitamise metallurgilistest alustest, ...

Masinaehitaja käsiraamat (1. ja 2. osa)

Esimene köide põhjalikust käsiraamatust.

Sisukord 1. osa:

I peatükk. TABELID
II peatükk. MÕÕTÜHIKUD
III peatükk. MATEMAATIKA
- Algebra
- Geomeetria ja trigonomeetria
- Analüütiline geomeetria
- Funktsioonid ja ...

Masinaehitaja käsiraamat (1. osa)

Esimene köide põhjalikust käsiraamatust.

Sisukord:
I peatükk. TABELID
II peatükk. MÕÕTÜHIKUD
III peatükk. MATEMAATIKA
Algebra
Geomeetria ja trigonomeetria
Analüütiline geomeetria
Funktsioonid ja ...
Arnold Isotamm

Raadiovastuvõtuseadmed

6.07 €
5.46

Lisa tellimusse

Raamat on mõeldud kesk-eriõppeasutuste õpikuks erialal «Raadiovastuvõtuseadmed». Siin kirjeldatakse ja analüüsitakse mitmesuguse otstarbe ja ehitusega raadiovastuvõtjates esinevaid füüsikalisi nähtusi. Erilist tähelepanu on pööratud ...
Heino Pedusaar

Elektro- ja raadiotehnika

Raamat võib olla abiks tehnikumide ning polütehniliste üldhariduslike koolide õpilastele, samuti ka nendele töötajatele teistel erialadel, kes ratsionaliseerimis- või kutsetegevuses kasutavad elektrotehnikat, elektroonikat ning raadiotehnikat.
Sergei Andrijevski ja Aleksander Bartnovski

Elektrotehnika praktikum

2.79 €
2.51

Lisa tellimusse

Elektrotehnika on teadus elektrienergia kasutamisest praktilisteks eesmärkideks.
Raamatu ülesandeks on anda õpilastele teadmised ja oskused ning tutvustada neile tehnilisi elektriseadmeid. Raamat sisaldab järgmisi küsimusi:

- ...
Ivan Kosmatšov

Tööriistalukksepa õpperaamat

Raamat tutvustab lõike- ja mõõteriistade, rakiste ja stantside ehitust ning valmistamise tehnoloogiat. On toodud andmed tööriistade ja stantside materjali valiku kohta, tööriistade termilise töötlemise kohta ja selgitatakse mõõtmistehnika ...
Edgar Kogermann, Harri Leppik ja Karl Tihase

Ehitusjoonestamine (1966)

7 €
6.3

Lisa tellimusse

Käesolevas raamatus käsitletakse ehitusjoonestamist, arvestades, et raamatu kasutaja on juba tuttav joonestustehnika aluste ja tehnilise joonestamise peamiste kujutamisvõtetega. Kirjeldatakse ehitusjooniste vormistamise üldisi põhimõtteid, ...
Sergei Avrutin

Freesimistööd (1966)

Raamatus on esitatud põhiteadmisi freesimistöödest, freespinkidest, freesimisel kasutatavaist lõikeriistadest ja rakistest; suurt tähelepanu on pööratud progressiivsele freesimistehnoloogiale; vaadeldakse töötlemisprotsesside ...
Heino Pedusaar

Helide maailmas

2.50 €
2.25

Lisa tellimusse

Aleksander Sillart

Televisioonitehnika

5.05 €
4.55

Lisa tellimusse

Raamatus antakse ülevaade must-valge ja värvilise televisiooni füüsikalistest alustest ja elektrontelevisiooni süsteemidest, kirjeldatakse saate- ning vastuvõtutorusid, hälvitusseadiseid, saateaparatuuri, televisioonivastuvõtjaid ning ...
Elmar Kändler, Heino Lind ja Endel Risthein

Elektriku käsiraamat

Käsiraamatus on toodud tähtsamad andmed elektriülekandeliinides nimipingega kuni 330 kV ja elektrialajaamades pingega kuni 110 kV kasutatavate seadmete, aparaatide ja materjalide kohta. Samuti on toodud elektrivõrkude projekteerimisel ja ...
Abram Gurvitš

Laudsepatööd

Raamatus on kirjeldatud puidu töötlemist käsitsi ja mehhanismidega, ehituslaudsepatoodete ja mööbli valmistamist ning viimistlemist, laudsepatööriistade, mehhanismide ja puidutöötlemismasinate konstruktsiooni ning kasutamist ja töö ...
V. Dubrovski

Materjaliõpetuse alused ja remonditööd

3.99 €
3.59

Lisa tellimusse

Tavaformaadis ja kõvas köites raamat.
Moija Anvelt, Juri Puhljakov ja Mihhail Ušakov

Elektrotehnika

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Raamat sisaldab materjali lihtsamate alalisvoolu- ja ühefaasilisete vahelduvvooluahelate kohta ning elektromagnetiliste nähtuste ja elektroonika alalt.
Karl Kask

Huvitavaid elektrinähtusi

4 €
3.6

Lisa tellimusse

Populaarteaduslik ülevaade elektrist.

Sisu:
Veidi ajalugu ja põhimõisteid
Merevaik ja magnet
Katsed ja avastused
Elektrodünaamika sünd
Kas magneti abil saab tekitada elektrivoolu?
Salapärased kiired
Nii määrati elektroni ...
Viktor Tšernjak ja Konstantin Voštšanov

Keevitaja käsiraamat (1964)

Käsiraamatus on esitatud põhiandmed keevitusseadmete, materjalide ja keevitamise tehnoloogia kohta. On toodud mustade ja värviliste metallide optimaalsed keevitusrežiimid ning kirjeldatud uusi, kõrge tootlikkusega keevitusviise. Samuti on ...
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-151