Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Ehitus, tehnika, elektroonika

Arvo Veski

Ahjud, pliidid, kaminad (1988)

19 €
17.1

Lisa tellimusse

Käesolev raamat käsitleb toaahjude, pliitide ja kaminate konstruktsioone, materjale, tüübi valiku aluseid ning ehitamist. Ühtlasi on selgitatud soojuse levikut ja mitmesuguste kütuste põlemist ning antud juhiseid ahjude ja pliitide kütmiseks. ...
Ilmar Eiskop ja Aleksander Sillart

Akustika ja helitehnika

Raamatus antakse ülevaade mitmesuguste heliallikate omadustest ja heli tajumisest inimkõrva poolt. Selgitatakse ruumi mõju heli kvaliteedile ja ruumide akustilist kujundamist. Tuuakse mikrofonide, valjuhääldite ja reverberaatorite ...
Nikolai Makijenko

Lukksepatööd (1988)

Käsitleb lukksepatöövõtteid, lukksepatööriistu ja -tarvikuid ning lukksepatöökoha korraldust, samuti lukksepatööl võimalikku praaki ja selle vältimist ning muidugi tuleohutust.
On kutsekeskkoolide õpik, mida saab kasutada ka tööliste ...
Erich Riives

Hammasülekanded

Raamatus käsitletakse evolventhambumisega silinder- ja sirgservalise lähtekontuuriga koonusülekannete, Novikovi hambumisega ülekannete ning laineülekannete tugevusarvutust ja konstrueerimist. Esitatakse andmeid reduktorite projekteerimiseks ning ...
August Kõrbe

Kodumeister

Raamat tutvustab puitehistööd tööarmastust kasvatava loomingulise eneseteostuse vormina. Annab teadmisi puitehistöö materjalide, töövahendite ja nende käsitsemise kohta.
Mõeldud keskmises koolieas poistele ja nende juhendajaile.
Kaupo Varandi

Värvitelerid

Raamatus kirjeldatakse kodumaiste unifitseeritud II klassi värvitelerite ehitust. Esitatakse värvitelerite koostisse kuuluvate üksikplokkide põhimõtteskeemid ja tööpõhimõtte kirjeldused ning häälestamisjuhised. Iga ploki kirjeldusele ...
Nikolai Makijenko

Lukksepatööde praktikum

Õppevahend enesetäiendamiseks ja -arendamiseks. Sisaldab lukksepatöö tootmisõppekaarte, mis annavad õpilastele juhtnööre, mida teha ja kuidas teha, ning on näitlikustatud töö- ja kontrollvõtete joonistega.
Heiki Rütman

Sõiduautode remont

6 €
5.4

Lisa tellimusse

Remonditööde kirjeldused on esitatud lähtudes harrastusjuhtide ja väikeste remondikodade töötajate vajadustest. Et raamat oleks kasutatav õppevahendina kutsekeskkoolides ja tehnikumides, kirjeldatakse aine süstemaatilise käsitluse huvides ka ...
Lembit Tamm

Ehitusjoonestamine (1985)

Õpik on koostatud ehituserialade üliõpilastele, kuid seda saavad kasutada ka tehnikumide õpilased. Üle poole õpiku mahust moodustavad joonised, mis põhinevad standarditel ЕСКД ja СТ СЭВ ning ainult ehitajate jaoks määratud ...
Aksel Jürgenson

Tugevusõpetus

Õpik masinaehitus- ja ehituserialade üliõpilastele. Sobib ka muude erialade programmidele. Lisaks teooria käsitlusele on toodud rida näidisülesandeid.
Sergei Nikolajev ja Viktor Popov

Üldelektrotehnika ja elektrotehnika alused

Raamatus käsitletakse elektriahelaid, elektrimasinaid ja trafosid, elektrimõõtmisi ja mõõteriistu, elektriajameid ja juhtimisaparatuuri.
Ustus Agur ja Juhan Laugis

Elektriajamid

Teos sisaldab ülevaate tänapäeva tööstuses kasutatavate elektriajamite lülitusest, karakteristikutest ning arvutusmeetoditest. Käsitletakse alalisvoolu- ja vahelduvvoolumootoritega lihtajameid, muundurist toidetava mootoriga ajameid ning ...
I. Sokolov

Gaasikeevitus

Raamatus kirjeldatakse metallide gaasikeevituse ja -lõikamise seadmeid, vaadeldakse keevisliidete ja -õmbluste liike, esitatakse süsinik- ja legeerteraste, malmi, värviliste metallide ning nende sulamite keevitus- ja lõiketehnoloogiat.
Heino Arumäe, Ilmar Kleis ja Heino Lepikson

Rakendusmehaanika

Õpiku kursus koosneb kolmest omavahel seotud osast: tugevusõpetusest, mehhanismide ja masinate teooriast ning masinaelementide käsitlusest. Õpiku kasutamine eeldab tehnograafika ja teoreetilise mehaanika tundmist.
Tiit Masso

100 ehitist

Siia on valitud ehitised, mis kajastavad inimkonna tehnilise mõtte arengut ja on silmapaistvad kas uudse tarinduse või täiuslikkuse poolest. ajalise järjestuse kõrval väljendab tehtud valik ka ehituse geograafilist levikut. Suur osakaal on ...
Kaupo Varandi

Grammofonid ja võimendid

3.13 €
2.82

Lisa tellimusse

Raamatus kirjeldatakse kodumaiste mono- ja stereofooniliste grammofonide ning võimendus- ja kommutatsiooniseadmete põhimõtteskeeme, selgitatakse tähtsamate üksikosade ning sõlmede otstarvet ja antakse seadmete häälestamisjuhiseid. Samuti on ...
Vladimir Starostin

Autode ehitus. Testid

1.60 €
1.44

Lisa tellimusse

Raamat sisaldab küsimusi autode ЗИЛ-130, ГАЗ-53А ja ГАЗ-24 «Volga» ehituse kohta; osa küsimusi puudutab ka autode ГАЗ-66, МАЗ-500 ja «Moskvitš 412» ehitust. Küsimused on koondatud 439-ks neljast punktist koosnevaks testiks. ...
E.Sepp ja G.Rajasaar

Elektrikeevitus (1982)

Raamat tutvustab elektrikeevituse tehnoloogia põhialuseid. Antakse ülevaade kasutatavatest seadmetest ja materjalidest. Üksikasjalikult käsitletakse erinevate materjalide keevitustehnoloogiat.
Endel Altpere, Antti Hansson, Kalju Hein ja Elmar Kändler

Elektrimontööri käsiraamat (1982)

Käsiraamatus käsitletakse siseelektrivõrkude, kaabel- ja madalpingeõhuliinide materjalide valikut, montaaži ja ekspluatatsiooni, samuti esmaabi, mõõte- ja ohutustehnikat. Käsiraamat on mõeldud eeskätt elektrimontööridele ja -tehnikutele, ...
V. Hrjapin ja A. Lakademonski

Jootetööd

Raamat sisaldab andmeid meil ja välismaal tarvitatavate põhiliste joodiste ja räbustite ning nende kasutamise kohta. Käsitletakse erinevaid jooteviise ja -tehnoloogiaid ning jooteõmbluste tugevust olenevana mitmesuguseist mõjureist. Eriti on ...