Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7116 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

masinaehitaja-kasiraamat-1-ja-2-osa
Masinaehitaja käsiraamat (1. ja 2. osa)
Esimene köide põhjalikust käsiraamatust.

Sisukord 1. osa:

I peatükk. TABELID
II peatükk. MÕÕTÜHIKUD
III peatükk. MATEMAATIKA
- Algebra
- Geomeetria ja trigonomeetria
- Analüütiline geomeetria
- Funktsioonid ja graafikud
- Diferentsiaalarvutus
- Integraalarvutus
- Pindalad ja ruumalad
- Algebraliste ja transtsendentsete võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamine
- Harilikud diferentsiaalvõrrandid
- Vektorarvutus
- Matemaatilise statistika ja vigadeteooria elemendid
- Arvutuslükati

IV peatükk. TEOREETILINE MEHAANIKA
- Staatika
- Punkti kinemaatika
- Jäiga keha kinemaatika
- Punkti dünaamika
- Süsteemi dünaamika
- Inertsmomendid
- Jäiga keha dünaamika
- Põrge

V peatükk. HÜDRAULIKA JA PUMBAD
- Hüdraulika
- Pumbad

VI peatükk. SOOJUSTEHNIKA
- Kehade soojuslikud omadused
- Soojusülekanne

VII peatükk. KÜTUSED
VIII peatükk. VESI
IX peatükk. MÄÄRDEAINED
X peatükk. VALGUSTEHNIKA
XI peatükk. AKUSTIKA
XII peatükk. KEEMIA

XIII peatükk. ELEKTROTEHNIKA
- Elektrotehnika alused
- Elektrimasinad
- Elektriajamid
- Kaablid ja juhtmed

XIV peatükk. AUTOMAATIKA JA AUTOMAATIKASEADMED
XV peatükk. MEHHANISMIDE JA MASINATE TEOORIA
- Kiilmehhanismid
- Koaksiaalsed kruvimehhanismid
- Tasapinnalised varbmehhanismid
- Mehhanismide ja masinate dünaamika
- Hõõrdumine: kasuteguri arvutus
- Nukkmehhanismid
- Hammasratastest koosnevad mehhanismid

XVI peatükk. PINGETE JA DEFORMATSIOONIDE ARVUTUS
- Üldmõisted ja -alused
- Pinnamomendid ja karakteristikud
- Varda arvutus
- Anumad ja torud
- Painduvad plaadid

XVII peatükk. TUGEVUSARVUTUS
XVIII peatükk. METALLKONSTRUKTSIOONID

XIX peatükk. TOLERANTSID JA ISTUD
- Tolerantsid ja istud
- Pindade kuju- ja asendihälbed
- Mõõtahelate arvutamine
- Pinnakaredus

XX peatükk. MASINAEHITUSJOONESTAMINE

XXI peatükk. MASINAEHITUSMATERJALID
- Metallide tähtsamate mehaanikaliste omaduste määramine
- Teras
- Malm
- Värvilised metallid ja sulamid
- Metallikeraamilised tooted
- Mittemetalsed materjalid
- Sortimenditabelid

Sisukord 2.osa:

- Konstrueerimise tehnoloogilised alused
- Üldteatmeid
- Liited
- Ülekanded
- Võllid, laagrid ja sidurid
- Määrimisseadmed ja tihendid
- Silinderkeerdvedrud
- Torustiku armatuur ja liiteelemendid
- Tõstemasinate elemendid
- Hüdroajamite elemendid
- Peenmehhanismide elemendid
- Valutööde tehnoloogia
- Sepistamise ja stantsimise tehnoloogia
- Keevitamistehnoloogia
- Lõiketöötlemise tehnoloogia ja lõikeriistad
- Tüüpdetailide mehaanilise töötlemise tehnoloogia
- Metallilõikepinkide rakised
- Metallilõikepinkide kinemaatiline häälestamine
- Terase termilise ja termokeemilise töötlemise tehnoloogia
- Keermete rullimine. Pinda tugevdavad töötelmisviisid. Avade kalibreerimine
- Elektrofüüsikalised ja elektrokeemilised töötlemismeetodid
- Metallide kaitse-dekoratiivkatted
- Plastmasside töötlemise tehnoloogia
- Tehnoloogiline dokumentatsioon
- Konstruktoridokumentatsioon

Koostanud Heino Lepikson

Valgus

1968

1556 lk.

Raamat on müüdud