Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

vainamere-kalastik-ja-kalandus
Väinamere kalastik ja kalandus
Väinameri on traditsiooniliselt olnud üks tähtsamaid rannakalanduse piirkondi Eestis.
Käesolev kogumik sisaldab EV Keskkonnaministeeriumi poolt 2000. a. alguses Haapsalus korraldatud nõupidamise materjale, mida on täiendatud uuemate andmetega. Nõupidamisel käsitleti muutusi Väinamere kalastikus viimastel aastakümnetel, räime kui olulisima töönduskala varu dünaamikat, piirkonna kalanduse sotsiaalmajanduslikke probleeme, kormoranide mõju kalastikule, ahvenate rändeid ning kalapüügi reguleerimist Väinameres. Lisatud on kokkuvõte Eesti rannakalandusest viimastel aastatel, artikkel Käina lahe kalastiku kohta ning kokkuvõte 1980. aastatel läbi viidud kalastiku-uuringutest Matsalu märgalal.
Andmestik on kogutud ja kokku võetud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ja Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituudi töötajate ja üliõpilaste poolt.

Toimetanud Toomas Saat

Tartu Ülikooli Kirjastus

2002

158 lk.

Raamat on müüdud