Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7116 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Loodus, zooloogia, bioloogia

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102
Linda Rannak

Räim

Raamat Läänemere ja meie vabariigi tähtsamast töönduskalast -- räimest. Antakse ülevaade räime bioloogiast, levikust ja majanduslikust tähtsusest. Käsitletakse ka räime püügi ja kaitse küsimusi.

18. raamat sarjast Pääsuke
Kuulo Kalamees ja Tõnis Leisner

Eesti narmasnutid

1.85 €
1.67

Lisa tellimusse

Narmasnutt (Inacybe) on üks levinumaid mürkseente perekondi Eestis. Määrajas kirjeldatakse 77 narmastutiliiki, neist 71 on leitud Eestist ja 6 naaberaladelt.
Raamat seenehuvilistele ja eriala spetsialistidele.
Rein Sander ja Arne Sellin

Ülane, sinilill, karukell

Raamatus on vaatluse all kuus meie metsades ja väljadel kasvavat kevadlille (kollane, võsa- ja metsülane, sinilill, aas- ja palu-karukell), mis moodustavad fülogeneetiliselt sugulasliku rühma. Tutvustatakse nende arengut, ökoloogilisi ...
Ivar Veldre

Kilu

Raamatus käsitletakse populaarteaduslikus vormis kilu bioloogiat, levikut ja majanduslikku tähtsust. Rohkem tähelepanu on pööratud kilu arvukuse küsimusele, sest kilu on väga muutuva arvukusega liik.
Raamat on mõeldud kõigile ...
Heino Kiik

Maailma viljad ( 3. - 4. osa)

III osas vaadeldakse köögivilju, IV osas mitmesuguseid aromaatseid ja tehnilisi kultuure.
Raamat on mõeldud väga laialdasele lugejaskonnale, aga samuti ka kõigile looduse- ja leivahuvilistele.
Kuulo Kalamees

Seenespekter

Millal ja kuhu seenele minna ning veel palju muudki tarvilikku seente kohta saab loodusehuviline teada sellest raamatust, mis on pühendatud peamiselt meie vabariigi seente fenoloogiale. Kokku leiab seenesõber siit andmed 225 liigi kohta, kusjuures ...
Tiit Leito

Aastaring laidudel

Hiiumaa laidude kaitseala juhataja, kes kannab hoolt nende väikeste ja inimtegevusest vähe puudutatud maakildude eest keset merd, toob lugejani sõna ja pildis laidude võlu.
Raamat kõigile.
Herbert Viiding

Eesti mineraalid ja kivimid

Rikkalikult jooniste ja värvitahvlitega illustreeritud raamat on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi meie kiviriigi vastu, eelkõige aga geoloogiahuvilistele kooliõpilastele ja loodusesõpradele. Käsiraamatus on toodud 80 Eestis sagedamini ...
Oskar Kook, Johannes Tammeorg ja Gustav Vilbaste

Eesti NSV ravimtaimed (1984)

1.99 €
1.79

Lisa tellimusse

Käsiraamatus antakse ülevaade Eesti NSV-s esinevatest ja Eesti NSV-s kultiveerimiseks sobivatest ravimtaimedest. Iga taime kohta tuuakse eesti-, ladina- ja venekeelsed nimetused, rahvapärased eestikeelsed nimetused, taime kirjeldus, kogumise ...
Giordano Repossi

Elu ja surma küsimus

2.49 €
2.24

Lisa tellimusse

Itaalia autori värvifotode ja joonistega populaarne raamat käsitleb keskkonnakaitset tänapäeval. Autor ei lähene ainele tavapärasest bioloogi-looduskaitsja vaatevinklist, vaid analüüsib inimtegevuse mõju ja biosfääris toimuvaid protsesse ...
Sirje Aher

Huulhein

0.99 €
0.89

Lisa tellimusse

Raamatus antakse ülevaade huulheina perekonda kuuluvate taimeliikide uurimise ajaloost ning kasutamisest, bioloogilistest iseärasustest, saagi püüdmise viisidest, levikust ja kasvukohtadest. Autor on kasutanud lisaks kirjanduse andmetele ka oma ...
Matti Masing

Lendlased

Raamatus antakse ülevaade nelja nahkhiireliigi -- tiigilendlase, veelendlase, nattereri lendlase ja tõmmulendlase levikust, eluviisist ja asurkonna koosseisust Eestis.
Lähemalt peatutakse nahkhiirtega seotud rahvapärimustel ja lendlaste ...
Heino Kiik

Maailma viljad (2. osa)

Teises köites vaadeldakse ligemale viitkümmet viljapuud.
Raamat annab uut lisa botaanika- ja aiandusalasele populaarteaduslikule kirjandusele, on kirja pandud Heino Kiigele omases taimetarga laadis ja illustreeritud Edgar Valteri poolt.
Raamat ...

Elusloodus

6 €
5.4

Lisa tellimusse

Rikkalikult värvusfotode ja joonistega illustreeritud tõlketeos jutustab huvitavalt loodusest. Antakse ülevaade nii taime- kui ka loomariigist, tutvustatakse inimese arenemist ja tema kehaehitust, rõhutatakse tema kohustusi looduse kaitsel. ...
Johanna Arman, Mart Kangur ja Linda Rannak

Lõhe ja meriforell

Raamatus käsitletakse kaht meie siirdekala: lõhet ja meriforelli. Kirjeldatakse nende välistunnuseid, eluviise, toitumist, rännet ja kudemist. Vaadeldakse kahe vääriskala arvukust, selle langemise põhjusi ning kalakaitset.
Raamat pakub huvi ...
Madis Aruja ja Edgar Kask

Pilte looduskaitsealadelt

3.13 €
2.82

Lisa tellimusse

Tavaformaadis ja ümbrispaberiga kõvas köites fotoalbum.
Heino Kiik

Maailma viljad (1. osa)

2.49 €
2.24

Lisa tellimusse

Esimeses köites vaadeldakse mõnesid tähtsamaid teravilju, valgu-, tärklise-, ja õlikultuure ning pähklipuid.
Ülle Reier

Murakad

0.99 €
0.89

Lisa tellimusse

Raamatus on vaatluse all kaks meil kasvavat murakaliiki: rabamurakas ja looduskaitse all olev mesimurakas. Tutvustatakse nende levikut, ökoloogilisi nõudlusi, õitsemis- ja viljumisbioloogiat. Juttu on ka tolmeldajatest, kahjuritest ning teistest ...
Eerik Kumari

Punane raamat

5.69 €
5.12

Lisa tellimusse

Rikkalikult illustreeritud raamat, kus ligikaudu sajal värvitahvlil on kujutatud kõik tähtsamad taime- ja loomaliigid, mida Eesti NSV-s kaitstakse. Iga liigi kohta on toodud lühike iseloomustus, levik ja tähtsus meie looduses.
Raivo Mänd

Tiirud

Raamatus tutvustatakse Eesti NSV-s esinevaid tiiruliike. Põhjalikumalt käsitletakse jõgi- ja randtiiru bioloogiat, antakse ülevaade nende levikust, arvukusest, määramistunnustest, käitumisest, toitumisest, pesitsusökoloogiast, rändest ja ...
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102