Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7241 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Õppekirjandus, õpikud

Valdur Mikita

Metsik lingvistika

7 €
5.25

Lisa tellimusse

«Metsik lingvistika» on huvipakkuv raamat neile, kes usuvad, et keeles on veel palju avastamata asju. Kiri ja kirjasüsteemid on leiutised, mis on muutnud ajaloos kõige rohkem inimese mõtlemist. Kuidas muutub kiri lähitulevikus? Milliseid ...

Arvutiomaniku käsiraamat

2.99 €
2.24

Lisa tellimusse

Epp Annus, Arne Merilai ja Anneli Saro

Poeetika

25 €
18.75

Lisa tellimusse

Õpik tutvustab poeetilise analüüsi ja kirjutamise eri võimalusi; avab luule, draama ja proosa olemust ehk lüürika, dramaatika ning eepika suhteid ja vorme. Käsitlus on loodud gümnaasiumi ainekava silmas pidades, kuid sobib ka õppevahedina ...
Peeter Lorents

Süsteemide maailm

Et maailmas olemas olla ja olemisega veidi edukamalt toime tulla, poleks liigne aeg ajalt uurida ja mõtiskleda, kuidas meie maailmas asjad ikka tegelikult on. Seejuures märkame kindlasti, et osa asju on mingil moel korrapärasemad, teised ...
Tiit Tilk

Arvutiõpik MS Office

Curriculum vitae, nõuetekohane ametikiri ja selle plank, kolme veeruga ajaleht, referaat, automaatselt arvutav palgaleht ja hinnakiri, võistlusprotokolli töötlemine, diagramm, toa skeem, slaidiesitlus ja veel paarkümmend lühemat teksti-, ...

Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis

Õppimine ja õpetamine kuuluvad inimeseks saamise ja inimeseks olemise juurde endastmõistetava paratamatusena nagu seegi, et inimesed on nii õppijad kui õpetajad, olgu siis argielus või professionaalses tegevuses.
Raamatu põhiidee on ...

Estonian law reform and global challenges

9.59 €
7.19

Lisa tellimusse

Kerttu Soans ja Armen Tõugu

Indigolapsed

12 €
9

Lisa tellimusse

Nii lapsevanemad kui ka lasteaiakasvatajad ja õpetajad on viimastel aastatel tõdenud, et lapsed on oluliselt muutunud.
Tuleneb see sellest, et vanemad on alati tööl ja laste ainsaks kasvatajaks on televiisor ja arvuti? Või on tegemist mingi ...
Jaak Kangilaski

Kunstikultuuri ajalugu 12. klassile. Postimpressionismist uue meediani

Viimane kolmest gümnaasiumitasemele mõeldud kunstikultuuri õpikust, mille ülesehitus järgib Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õppekava.
685 illustratsiooniga õpiku esmaülesanne on maailma visuaalse kultuuri tutvustamine, kuid ...
Toomas Anepaio, Ave Hussar, Katri Jaanimägi, Silvia Kaugia, Kristi Land, Vallo Olle ja Peeter Roosma

Sissejuhatus õigusteadusesse

Loengud annavad ülevaate Eesti rahvusvahelisest eraõigusest ja rahvusvahelisest tsiviilmenetlusest. Loodetavasti saab lugeja vastuse vähemalt järgmisele kolmele küsimusele: millal kohaldada rahvusvahelise eraõiguse norme, mis on välisriigi ...
Jonathan Wolff

Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse

Poliitikafilosoofia on praktilise filosoofia haru, mis tegeleb selliste küsimustega nagu ühiskondlik leping, riik, poliitiline võim, demokraatia, vabadus, omand ja sotsiaalne õigus. Poliitikafilosoofia nagu moraalifilosoofiagi analüüsib ...

Soome keel

Taskuformaadis ja pehmes köites raamat sarjast Berlitzi vestmik & sõnastik (eesti ja soome keeles)
Anno Aedmaa, Evelin Lopman, Nele Parrest, Ivo Pilving ja Einar Vene

Haldusmenetluse käsiraamat

Käesolev käsiraamat tutvustab Eestis kehtivaid õigusnorme, mis reguleerivad haldusmenetlust -- üksikisikut puudutavat otsustusprotsessi haldusasutustes. Haldusasutusteks (haldusorganeiks) loetakse kõiki riigi täitevvõimu ja kohalike ...
Vello Kala

Kõrgema geodeesia alused

Raamat annab ülevaate kõrgema geodeesia ainest, selle tähtsusest, alaliikidest. Õpik koosneb kolmest osast: plügonomeetria, täpse nivelleerimise alused ja maa kuju ning põhilised koordinaatide süsteemid. Kõrgema godeesia ülesannete ...

Kommenteeritud liikluseeskiri (2004)

Kommenteeritud LE on mõeldud kõikidele liiklusest huvitatud inimestele, sobib ka õppevahendiks tulevastele autojuhtidele.

Prantsuse keel

Taskuformaadis ja pehmes köites raamat sarjast Berlitzi vestmik & sõnastik (eesti ja prantsuse keeles) Vestmik sisaldab reisil vajalikku põhisõnavara ja väljendeid teemade kaupa.
Richard D. Lewis

Kultuuridevahelised erinevused

9 €
6.75

Lisa tellimusse

KULTUURIDEVAHELISED ERINEVUSED on käsiraamat eelkõige neile, kes oma igapäevases töös -peavad suhtlema teiste kultuuride esindajatega. Sellest raamatust saate teada:
-kuidas mõjutavad tööalaseid suhteid erinevad kombed, tavad, tabud, keeled, ...
Hardi Reiter

Osaühingu juhi käsiraamat

Agitaator OÜ on koostöös Hardi Reiteriga andnud välja käsiraamatu, mis keskendub osaühingu juhtimisele.
Teos sobib kasutamiseks ka õpikuna ettevõtjale, kelle teadmised piirduvad teinekord vaid äritegemise reeglistiku tundmisega. Raamat ...

Universumi mikromaailm

Järg 1997. aastal ilmunud raamatule "Universum".
Seekord on kirjutajaiks peamiselt Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi osakestefüüsikud, kelle sulejooks viib meid maailma, mis koosneb tillukestest ehituskividest ja mis on omakorda aluseks kogu ...
Alo Linntam

Interneti kodulehe tegemine

Käsiraamatu eesmärk on programmeerimisalase ettevalmistuseta inimesele anda vajalikud algteadmised kodulehekülje tegemiseks, HTML-keele mõistmiseks. Kodulehekülgede loomise vahendeid (HTML, PHP, Java) tutvustab see raamat sissejuhatavalt, ...