Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Õppekirjandus, õpikud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122
Nail Ahmetov

Anorgaaniline keemia

Õpik erineb nii oma sisult kui ka metoodiliselt käsitlusviisilt tunduvalt teistest anorgaanilise keemia õpikutest. Kesksel kohal on aine ehituse ja keemilise sideme nüüdisaegsete teooriate käsitlus. Anorgaanilise keemia faktilise materjali ...
Lauri Leesi ja Tiiu Vilimaa

Prantsuse keele õpik algajaile

Õpik sisaldab põhjaliku prantsuse keele foneetikakursuse, grammatilisi kommentaare dialoogides esinevate sõnade, väljendite ja grammatiliste vormide kohta, õpikus kasutatava sõnavara koos foneetilise transkriptsiooniga ning harjutusi, kus ...
Karl Ariva ja Ülo Lumiste

Analüütiline geomeetria

Analüütilise geomeetria kursus on mõeldud eeskätt ülikooli matemaatikateaduskonna üliõpilastele.

Sisukord:
- Vektoralgebra
- Sirgete ja tasandite geomeetria
- Liikumised ja afiinsed teisendused
- Lihtsamad kõverjooned ja -pinnad ...
Jaan Ojalo

Esperanto keele õpik

2.56 €
2.3

Lisa tellimusse

See ei ole esperanto keele õpik, kuid siin leiduv esperanto grammatika konspekt ja esperanto-eesti lühisõnastik teevad sellest vajaliku käsiraamatu igale esperantohuvilisele.
Ants Tael

Standardtantsud

Tavaformaadis ja kõvas köites õpik.
Paul Alvre

Soome keele õpik. Iseõppijale

Teine, täiendatud trükk
Nikolai Remmel ja Johannes Valgma

Eesti keele grammatika

Käesolevas keeleõpetuse käsiraamatus leiavad laiaulatuslikku käsitlemist foneetika ja ortoeepia, morfoloogia, süntaksi, leksikoloogia ning ortograafia küsimused. Suuremat tähelepanu on pööratud eesti keeles esinevatele kitsaskohtadele.
O. Rünk, A. Targo, K. Tihase

Joonestamise ja joonistamise põhikursus (1970)

Raamat koosneb kolmest osast:

- Joonestustehnika ja geomeetriline joonestamine
- Projektsiooniline joonestamine
- Joonistamine, perspektiiviõpetus ja tehniline joonistamine
Paul Alvre

Soome keeleõpetuse reeglid

3 €
2.7

Lisa tellimusse

Tutumine soome keeleõpetuse omapäraga aitab mõnevõrra sügavamini mõista meie emakeelegi keerukat ehitust.
Jevgeni Gabovitš

Arvudeta matemaatika

Populaarne sissejuhatus tänapäeva matemaatikasse.
George Polya

Kuidas lahendada ülesannet

Selles ülesannete lahendamise kohta üllatavalt elementaarselt kirjutatud raamatus väldib autor ettekavatsetult igasugust üliteaduslikku lähenemisviisi, olles veendunud, et selgeltpüstitatud matemaatikaülesanded on jõukohased igaühele. ...
Kallista Kann

Prantsuse keele õpik

Õpik on mõeldud neile, kes prantsuse keelt varem õppinud ei ole. Õpik hõlmab prantsuse keele tervikliku kursuse ja tutvustab õppijaid prantsuse keele struktuuriliste iseärasustega, samuti arendab kõne-, lugemis- ja kirjaoskust.
Tuudur Vettik

Koorijuhi käsiraamat

3.89 €
3.5

Lisa tellimusse

Käesolevas raamatus jagab eesti tunnustatud koorijuht Tuudur Vettik kõiki neid kogemusi, mida ta on omandanud pikaajalises töös koorijuhina, muusikaõpetajana ja kooride üldjuhina paljudel laulupidudel ja -päevadel.

Sisukord:

I peatükk ...
Tatjana Blavatskaja, V. Blavatski ja A. Bokštšanin

Vana-Kreeka ajalugu

Kreeka kirjanduse antoloogia

4.86 €
4.37

Lisa tellimusse

A. SIIM

Orgaaniline keemia (1963)

Selles antakse süstemaatiline ülevaade orgaaniliste ühendite kõigi põhiklasside nomenklatuurist, omadustest, tõestamis- ja saamisvõimalustest, nende osast tehnikas ja eluslooduses. Tavalisest suuremat tähelepanu pööratakse aine omaduste ja ...

Keskaja ja vararenessansi kirjanduse antoloogia

Käesolev kogumik sisaldab näiteid Euroopa kirjandusest, alates varasemast keskajast kuni XV sajandini
Leopold Vigla

Akordionimängu õpik

Käesolev akordionimängu õpik on praktiliseks käsiraamatuks isetegevuslikele ringidele, laste-muusikakoolidele, muusikakoolidele ning iseõppijatele.
Kunstiline materjal on metoodiliselt jaotatud nii, et ta võimaldaks järkjärgulist ...
Anton Härma

Ladina keele õpik keskkoolile

Õpiku eesmärgiks on anda õpilasele selline ettevalmistus, et ta oskaks tõlkida ladina keelest emakeelde kergemat teksti, orienteeruda ladina keelest tuletatud teaduslikus terminoloogias ja rahvusvahelistes võõrsõnades, leida seoseid ladina ...
Aleksander Ridali

Joonistamisõpetus I-VI kl.

228-leheküljeline tavaformaadis ja kõvas köites raamat
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122