Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7081 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Õppekirjandus, õpikud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122

Kiirkiri kümnesõrmesüsteemis

Kümnesõrme-süsteem ehk masinakirja pimesüsteem lihtsustab ja kiirendab tööd mitmekordselt. Selle, algajaile mõeldud õppevahendi abiga peaks kiirkiri kümnesõrme-süsteemis saama selgeks nädalaga. Materjal jaguneb viieteistkümneks ...
Luule Epner

Kitzbergist Raudsepani. Gümnaasiumi õpik

See õpik käsitleb eesti näitekirjanduse arengut kutselise teatri algusest (1906) kuni Eesti Vabariigi okupeerimiseni (1940), mis asetas teatri ja kirjanduse täiesti teistsugustesse tingimustesse. Rõhk langeb draama üldpildi muutumisele ning ...

Saksa-eesti / eesti-saksa taskusõnastik

Taskuformaadis ja pehmes köites raamat sarjast TEA taskusõnastik (eesti ja saksa keeles)

- 30 000 stichwörter ja 30 000 sõna ja väljendit
- tänapäevane, kõige kasutatavam sõnavara
- lihtne ja kasutajasõbralik ülesehitus
- lisainfo ...
René Bosewitz

Täiustage oma inglise keelt

Peaaegu iga inglise keelt võõrkeelena kõnelev inimene teeb oma emakeelest tulenevaid tüüpilisi vigu.
Raamat «Täiustage oma inglise keelt» võimaldab ringiga mööda minna peidetud püünistest, millesse me sageli satume.
Teost läbiva ...
Katrin Kalamees ja Maritsa Lens

XX sajandi vene kirjandus (2. osa)

XX sajandi vene proosa õpik lähtub riiklikust ainekavast, kuid on sellest mahukam. Õpikus käsitletakse järgmisi autoreid ja nende loomingut: A. Platonov, I. Ilf ja J. Petrov, M. Zoštšenko, B. Pasternak, J. Brodski, M. Bulgakov ja V. Nabokov. ...
Robert Heller

Eduka müügi põhitõed

Praktilisi nõuandeid, kuidas ostjaid leida, nende vajadusi mõista, tooteid tutvustada ja mõlemapoolse kasuga maha müüa. Lihtsate küsimustike varal saab kontrollida oma valmisolekut kõikvõimalikeks müügisituatsioonideks. Tabelid ja graafikud ...
Peeter Lorents

Informaatika teoreetilised alused

Selles raamatus sisaldub omanäoline tervik mitme erineva valdkonna mõistetest, meetodi´test ja tulemustest, mis on kasulikud kõigile, kes tunnevad huvi info, andmete ja teadmiste, nende olemuse, saamise, säilitamise ning edastamise aluste vastu. ...
Nora Toots, Dia Virkus

Inglise keele õpik taasalustajatele

Õpik on mõeldud neile, kes kunagi juba inglise keelt õppinud, kuid sellest paljugi unustanud. Iga peatükk algab mõne grammatikaosa kordamisega, millele järgneb igapäevaelu situatsioone käsitlev lühike tekst ja mitu dialoogi. Iga teksti lõpul ...
Herbert Schwinghammer

Korrektse daami meelespea

5.05 €
4.55

Lisa tellimusse

Eks teate seda ju isegi: head suhtlusviisid viivad edasi. Kutsetööl, reisil või eraelus -- head kombed, tähelepanelikkus, elegantne tagasihoidlikkus on nõutavamad enam kui eales varem. Ülevaatlikult eri peatükkidesse koondatult pakub käesolev ...

Korrektsete kommete A ja O

Nii mõnigi võib küsida, kas meil täna, 21. sajandil, on üldsegi vaja käitumisalaseid juhtnööre. Kas minul kui indiviidil pole siis õigus käituda nii, nagu ma ise seda õigeks pean -- võttes arvesse, et ma kellelegi kahju ei tee? Mõnele ...
Tiiu-Reet Kõrven

Dokumendihaldus. Ettevõtte haldus- ja personalidokumendid

Käesolevast dokumendihalduse käsiraamatust leiavad vajalikku teavet dokumentide eduka haldamise kohta nii firmajuht, sekretär ja juhiabi kui ka personalijuht. Raamatu esimeses osas käsitletakse haldusdokumentide koostamist ja vormistamist. Teises ...
Mati Lukas ja Tiina Tšatšua

Protokoll & etikett

«Protokoll ja etikett» on käsiraamat kõigile, kes soovivad olla edukad, teha karjääri ja käituda korrektselt ning ootuspäraselt. Edu sõltub paljudest pisiasjadest, mis sageli kipuvad ununema.
Käsiraamat «Protokoll ja etikett» tuletab ...
Eve Teder

Saksa keel grammatika

Grammatika on eelkõige tööriist, mida vajame, et oma mõtteid, soove ja tahtmisi sõnadesse panna. Käesolev raamat annab teavet selle kohta, milliseid võimalusi pakub tööriist -- saksa keele grammatika, milline ülesanne on erinevatel sõnadel ...

Ametite klassifikaator

4.79 €
4.31

Lisa tellimusse

Selle raamatu ülesandeks on ametite liigitamise reeglite fikseerimine. Klassifikaatori peamised kasutusvaldkonnad on töö(turu)statistika ning tööjõu väljaõpe.
Tiit Tilk

Arvutiõpik algajatele

7 €
6.3

Lisa tellimusse

algajatest moodustatud gruppide poolt. Arvutiõpik õpetab juhtima Windows 95 või Windows 98-ga varustatud arvutit ja sooritama kaasaegses arvutitöös enamkasutatavamaid toiminguid. Dokumenditööd käsitletakse Microsoft Office 97 koosseisu ...

Internet (1999)

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Raamatu kaanelt:
Lühiteadmised mõne sõnaga. Asjatundlike soovituste abil samm-sammult tulemusteni. Internetti puudutav oluline teave 101 kergesti mõistetava nõuandena. Kiired vastused kõikidele küsimustele. Rikkalikult illustreeritud.
Märt Hennoste

Tekstiõpetuse käsiraamat keskkoolile

9.27 €
8.34

Lisa tellimusse

„Tekstiõpetuse õpik” on mõeldud gümnaasiumi õppevahendiks. See vastab emakeele ainekava tekstiõpetuse kursuse nõuetele. Käsiraamatus vaadeldakse tekstide kirjutamisega seotud erinevaid valdkondi: ainestiku kogumine ja töötlemine, ...
Maie Sooneste

Vestleme igapäevastest asjadest

Eesti keele õpik edasijõudnuile on mõeldud laiale huviliste ringile, kes soovivad õppida eesti keelt eesmärgiga kasutada seda igapäevases suhtlemises.
Kogu materjal on esitatud temaatiliste tsüklitena, mis omakorda jagunevad õppetundideks. ...
Einar Kraut, Ene Liivaste ja Aili Tarvo

Eesti õigekeel

Õpik, mis koondab eri allikais hajali olevaid õigekirjareegleid. Põhjalik õigehäälduse osa. Näidised paberlikuks asjaajamiseks. Raamat on mõeldud eelkõige õppematerjaliks (kesk)kooli emakeeleõpikute kõrvale, et viimistleda õpilaste ...
Linnar Priimägi

Reklaamikunst

Alates 1995. aasta sügisest tegutseb Tallinna Pedagoogikaülikoolis reklaami ja meedia õppetool. Reklaami ja meedia («meedia» tähendab laiemas mõttes ajakirjandust) kokkupaneku tingib meie praegune elu ise.
Ajakirjandusest räägitakse kui ...
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122