Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7083 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Õppekirjandus, õpikud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122
Lauri Leesi

Prantsuse keele õpik edasijõudnuile

Käesolev prantsuse keele õpik kujutab endast otsest järge L. Leesi ja T. Vilimaa algajate prantsuse keele õpikule.
Õpik hõlmab kolme astet, mis koos algajate õpiku kolme astmega moodustavad kuueastmelise prantsuse keele kursuse. Kursuse ...
Veronika Gurskaja-Palandi

RUMEENIA-EESTI-VENE turistivestmik

Välisriikide majandusgeograafia X klassile

1.85 €
1.67

Lisa tellimusse

A.Liim ja K.Siilivask

Eesti NSV ajalugu IX - XI klassile

3.52 €
3.17

Lisa tellimusse

Käesolevas raamatus on juttu sellest, kuidas 11 000 aasta eest mannerjää alt vabanenud maale ilmunud asukad rajasid siin visas võitluses karmi loodusega endale kodu. On juttu sellest, kuidas maad laastasid sõjad ja katkud; ennastsalgavast ...
Magomet Issajev

Esperanto

2.88 €
2.59

Lisa tellimusse

Populaarse rahvusvahelise tehiskeele esperanto 100. sünnipäevaks ilmunud raamatus jutustatakse sellest, mis on esperanto ja kuidas ta sündis, kunstlike keelte loomise ajaloost ning esperantoliikumise võidukäigust maailmas. Teost täiendavad ...
Ivar Raig

Teie pere majapidamine

2.24 €
2.02

Lisa tellimusse

Elanike laialdasemale ja efektiivsemale kaasahaaramisele põllumajandussaaduste tootmisel, elamuehituses ja teeninduses osutatakse üha suuremat tähelepanu.
Ulatusliku majandus- ja sotsioloogilis-statistilise informatsiooni alusel käsitletakse ...
Vello Karu

Akordioniõpik

Õpik iseõppijaile ja muusikakooli õpilastele. Illustreeritud noodinäidistega.
Jaan Ojalo

Esperanto keele õpik

2.24 €
2.02

Lisa tellimusse

Õpik koosneb 27 õppetunnist, mis sisaldavad esperanto keele grammatikat ja harjutusi õpitu kinnistamiseks. Lisatud on esperantokeelseid lugemispalu.
Õpiku lõpus leiduv esperanto-eesti sõnastik võimaldab arendada igapäevast vestlust ...

Väliskirjanduse lugemik keskkoolile

2.49 €
2.24

Lisa tellimusse

Edgar Kogermann, Valentin Tapper ja Karl Tihase

Joonestamine üldhariduskoolile

Kinnitanud Eesti NSV Haridusministeerium. Kasutamiseks alates 1985/86. õppeaastast.
Rein Jürgenson

Programmeerimine Pascal-keeles

2.99 €
2.69

Lisa tellimusse

Raamatus vaadeldakse programmeerimist Pascal-keeles, mis on viimastel aastatel kujunenud üheks põhikeeleks järjest enam levivaile mini- ja mikroarvuteile.
Ilmar Mullamaa

Rootsi keele õpik (1985)

7 €
6.3

Lisa tellimusse

Õpiku 40 õppetükki sisaldavad lugemispalu, grammatikat ja harjutusi. Harjutused on valitud selliselt, et nad kinnistavad omandatud sõnavara ja grammatikat. Tõlkeharjutuste võti antakse raamatu lõpus. Õpiku on ka grammatikatabelid, ...
Tiiu Erelt, Rein Kull ja Henno Meriste

Uudis- ja unarsõnu

4 €
3.6

Lisa tellimusse

Sõnastik sisaldab artikleid paljude eesti keele uudis- ja unarsõnade kohta, tuues nende käänamise või pööramise, tähenduse seletuse, tsitaatnäiteid trükistest, esinemuse sõnaraamatuis.
Raamat on mõeldud nii filoloogidele kui ka kõigile ...
Hergi Karik

Üldine keemia

Nüüdisaja teaduse tasemel käsiraamat sisaldab konspektiivselt kogu üldhariduskooli keemia kursuse. Raamat on vajalik keskkooliõpilastele, kõrgkoolide ettevalmistusosakondades õppijaile ning sisseastumiseksamite sooritajatele.
Arnold Kask

Eesti murded ja kirjakeel

3.99 €
3.59

Lisa tellimusse

Käesoleva monograafia esimeses osas antakse ülevaade eesti murdeuurimise ajaloost, teises osas eesti kirjakeele murdelise tausta kujunemisest, kolmandas käsitletakse üksikprobleeme eesti kirjakeele ja murrete morfoloogiast ja süntaksist.
Teos ...
Jakov Perelman

Huvitav füüsika (1. osa)

tuntud popularisaatori ja pedagoogi sulest pärinev raamat sisaldab paradokse, nuputamisülesandeid, keerdküsimusi ja katseid mehaanikast, optikast, akustikast ja elektrist.
Esituslaadilt ja eeldatavate teadmiste ulatusest on teos hea teadmiste ...
Heino Klaassen ja August Lamesoo

Masinakiri

6 €
5.4

Lisa tellimusse

Teos sisaldab hulgaliselt kirjutusmasinal kirjutamise põhioskusi andvaid harjutusi, samuti näpunäiteid praktiliseks masinakirjatööks ning kiirusharjutusi ja enesekontrolli tekste vilumuse süvendamiseks. Siin leidub igale masinakirjutajale ...
Tiiu Erelt

Eesti oskuskeel

2.59 €
2.33

Lisa tellimusse

Raamatus käsitletakse üldkeele, oskuskeele ja oskussõnavara vahekordi, analüüsitakse termini mõistet, tema tähenduslikke ja vormilisi iseärasusi, moodustusviise ning nõudeid terminile, selgitatakse terminisüsteemi ehitust ning ...
Peeter Kasema ja Aavo Lind

Matemaatika käsiraamat IV-VIII klassile

Raamat on mõeldud õpilastele koduseks töövahendiks tingimustes, kus matemaatikaõpik laebutatakse vaid jooksvaks õppeaastaks.
Käsiraamat vastab kehtivale matemaatikaprogrammile ja annab läbilõike IV-VIII klassi matemaatikakursusest. Ta ...
Ülo Kaasik

Matemaatikaleksikon

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Leksikon sisaldab ligikaudu 3600 märksõna nii elementaar- kui ka nn. kõrgema matemaatika kõigist olulisematest valdkondadest. Elementaarmatemaatikast on hõlmatud võimalikult kõik keskkooliõpikuis leiduvad terminid, kõrgemast ja kaasaegsest ...
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122