Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7083 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Õppekirjandus, õpikud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122
Taimi Roos ja Inger Tamm

Puhutteko suomea?

Õpiku eesmärk on aidata õppijal omandada elementaarset, igapäevases suhtlemises vajalikku kõnekeelt. Seepärast on pearõhk asetatud kõnes kõiges sagedamini esinevate grammatiliste vormide ja väljendite selgitamisele.
Õpik sobib hästi ka ...
Paula Palmeos

Soome keele õpik

Teine, parandatud ja täiendatud trükk

Üldise keemia praktikum

Dobri Lazarov, Ivan Lilov ja Kalojan Manolov

Keemial on oma seadused

Raamat koosneb jutustustest, kus käsitletakse paljusid füüsikalis-keemilisi nähtusi või seaduspärasusi. Tutvume difusiooni, osmoosi, aine ehituse, katalüüsi jt. probleemidega. Raamatust saame teada huvitavaid üksikasju palju kuulsate ...
Endel Jürimäe ja Kalle Velsker

Koolimatemaatika käsiraamat

Käsiraamat sisaldab koolimatemaatika mõisteid, definitsioone, omadusi, reegleid, juhiseid, eeskirju ja seadusi. Näited ja näiteülesanded aitavad selgitada vastava küsimuse olemust ning praktilisi rakendusi.
Mõeldud IV-XI klassi õpilastele.
Franz Loeser

Mälutreening

Enisaegse Saksa DV teadlase populaarteaduslik raamat käsitleb huvipakkuvat mälu funktsioneerimise ning treeningu teoreetilisi ja praktilisi aspekte.
Franz Loeser

Ratsionaalne lugemine

Populaarteaduslikus raamatus tutvustatakse ratsionaalse lugemise meetodeid, s. t. õpetatakse lugemiskiiruse tõstmist nii, et tekstist arusaamine ei halvene. Antakse nõu, kuidas loetavale kontsentreeruda ja kuidas eristada põhiteese detailidest. ...
Feliks Kibbermann, Virve Liiv ja Elsa Mauring

Saksa keele õpik

4.15 €
3.74

Lisa tellimusse

Raamat koosneb 50 õppetükist, mis on varustatud leksikaalsete ja grammatiliste harjutustega. Õpiku ülesandeks on arendada üliõpilaste vestlus- ja lugemisoskusi ning neid ette valmistada raskemate ühiskondlik-poliitiliste ja teaduslike tekstide ...

Saksa keele grammatika

7 €
6.3

Lisa tellimusse

Käesolev «Saksa keele grammatika» on mõeldud keskkooli vanemale astmele iseseisvaks tööks ning orienteerumiseks saksa keele grammatika põhiküsimustes, samuti käsiraamatuks saksa keele õpetajatele, saksa keelt üldainena õppivatele ...
Vilma Trummal

Arheoloogia alused

6.07 €
5.46

Lisa tellimusse

Õpikus käsitletakse arheoloogia üldmõisteid, arengut ja meetodeid. Antakse ülevaade kõige olulisematest muinaskultuuridest Euroopas, eriti NSV Liidu territooriumil.
Õpik on mõeldud kõrgkooli ajalooteaduskonna üliõpilastele, kuid seda ...
M.Lõhmus ja K.Siilivask

Eesti NSV ajaloost keskkoolile

2.05 €
1.85

Lisa tellimusse

Ajaloo fakultatiivkursuse ülesandeks keskkoolis on täiendada ja süvendada neid teadmisi, mis õpilased on koduvabariigi ajaloost omandanud kohustusliku ajalookursuse raames. Võrreldes kohustusliku kursusega, mis annab teadmiste miinimumi Eesti ...
Lauri Leesi

Prantsuse-eesti-vene turistivestmik

Käesolevasse turistivestmikku on koondatud kõige minimaalsem ja hädapärasem materjal, mis abistab nii välisturiste kui ka meie oma maa täieõiguslikke kodanikke suhtlemisel kohalike elanikega peamiselt olme- ja teenindussfääris.
Vestmik ...
Viktor Sepp

Saksa-eesti-vene turistivestmik

Turistivestmikku on koondatud kõige minimaalsem ja hädapärasem materjal, mis abistaks eelkõige välisturiste suhtlemisel kohalike elanikega, peamiselt olme- ja teenindussfääris. Vestmik sisaldab nii tarvitatavamaid käibefraase kui ka üksiksõnu.
Viktor Luigelaht ja Endel Reiman

Matemaatika tehnikumidele

Käesolev raamat on koostatud keskeriõppeasutustele. Raamatus on suuremat tähelepanu pööratud koolimatemaatika rakenduslikule küljele, mis on aluseks eriainete õppimisel. Teoreetiline materjal on seetõttu esitatud mõnevõrra lühemalt ja ...
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver ja Valentin Tapper

Joonestamine üldhariduskoolidele

Sisukord:

- Üldosa
- Projektsioonid ja nende omadused
- Mituvaated
- Aksonomeetrilised kujutised
- Lõiked ja läbilõiked
- Detaili eskiis ja joonis
- Leppelisused, lihtsustused ja leppemärgid tööjoonistel
- Detailide liited ...

Eesti NSV ajalugu (1. osa)

3.52 €
3.17

Lisa tellimusse

Tavaformaadis ja kõvas köites kõrgkoolide õpik.
Ester Kindlam

Meie igapäevane keel

Keelt on vaja hooldada ning kaitsta -- lohakuse, puisuse, maitsevääratuste, moeliialduste ja võõrmõjude eest.
Keelt on vaja seada ning arendada -- täpsemaks, tõhusamaks, süsteemsemaks ja nõtkemaks.
Alan Holden

Mis on tahke keha

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Kas tahkest kehast on võimalik rääkida lühidalt ja lihtsalt inimesele, kes mäletab ainult füüsika aabitsatõdesid?
Lugege käesolevat raamatut, ja te veendute, et ameerika teadlane Alan Holden on selle ülesandega hiilgavalt toime ...
Naum Vilenkin

Kombinatoorika

Mihhail Volkenštein

Teaduse ristteedel

4 €
3.6

Lisa tellimusse

Selles raamatus kirjeldab autor elavalt ja huvitavalt kaasaegse loodusteaduse põhisuunde -- füüsika, keemia ja bioloogia põimumist ning kattumispiirkondi.

13. raamat sarjast Mosaiik
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-122