Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7117 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

dokumendihaldus-ettevotte-haldus-ja-personalidokumendid
Tiiu-Reet Kõrven
Dokumendihaldus. Ettevõtte haldus- ja personalidokumendid
Käesolevast dokumendihalduse käsiraamatust leiavad vajalikku teavet dokumentide eduka haldamise kohta nii firmajuht, sekretär ja juhiabi kui ka personalijuht. Raamatu esimeses osas käsitletakse haldusdokumentide koostamist ja vormistamist. Teises osas kirjeldatakse personalidokumentide vormistamist töötaja tööleasumisest kuni töölepingu lõpetamiseni. Raamatu koostamisel on lähtutud Eesti seadustest, standarditest, valitsuse määrustest ja praktilisest kogemusest.

Siin on toodud:

- ülevaade normdokumentidest, mis reglementeerivad dokumendihalduse põhiseisukohti,
- ettevõttele vajalikud dokumendiplangid ja nende kujundamise põhimõtted,
- dokumendirekvisiitide vormistamine ja dokumendile juriidilise jõu andmine,
- haldusdokumentide vormistamise põhimõtted,
- dokumendiringluse protseduurid.

Käsiraamatu teises osas kirjeldatakse personalidokumentide vormistamist töötaja tööleasumisest kuni töölepingu lõpetamiseni.

Külim

2000

312 lk.

Raamat on hetkel otsas

ISBN 9985850645