Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7081 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

haldusmenetluse-kasiraamat
Anno Aedmaa, Evelin Lopman, Nele Parrest, Ivo Pilving ja Einar Vene
Haldusmenetluse käsiraamat
Käesolev käsiraamat tutvustab Eestis kehtivaid õigusnorme, mis reguleerivad haldusmenetlust -- üksikisikut puudutavat otsustusprotsessi haldusasutustes. Haldusasutusteks (haldusorganeiks) loetakse kõiki riigi täitevvõimu ja kohalike omavalitsuste asutusi, samuti avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja valikke ülesandeid täitvaid eraisikuid. Haldusmenetluse reeglid on olulised kõigile ametnikele ja avaliku sektori töötajatele, kellel on vähegi kokkupuudet asutusevälistele isikutele suunatud otsuste tegemise või ettevalmistamisega. Haldusmenetluse hulka ei arvata parlamendi tegevust, kohtumenetlust ega kriminaal- ja väärteoasjade kohtuvälist menetlemist.

Tartu Ülikooli Kirjastus

2004

511 lk.

Raamat on müüdud