juudas
Ain Kalmus
Juudas
Juudas Iskarioti nimi on kõigile tuttav, kuid ta isik on jäänud tundmatuks. Ainult nagu mööda minnes mainitakse põgusalt ta nime Uues Testamendis, otsekui oleks selle kirjapanijal raske temast kõnelda. Teadlased on ta tegu korduvalt vaaginud, püüdes mõista, mis sundis teda Jeesust reetma. Teooriaid on mitu, kuid õiget põhjust ei tea keegi.
Ka käesolev teos ei taotle seda küsimust lahendada, sest see pole ei eksegeetiline ega biograafiline, vaid ilukirjanduslik ja puhtalt autori fantaasiavili.

Eesti Kirjanike Kooperatiiv

1969

248 lk.

Väga heas seisus kasutatud raamat

4.41 €
0 €