eesti-rahvaroivad-estonian-folk-costumes-3-raamatut
Eesti rahvarõivad ( Estonian Folk Costumes ) 3 raamatut
Kogumiku koostamise aluseks on olnud põhiliselt Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi kogud: nii esemed, käsikirjalises arhiivis säilitatav rahvasuust kogutud teatmematerjal kui ka foto- ja joonistekogu. Vähesel määral on kasutatud ka teiste muuseumide ja eraisikute valduses olevaid esemeid.

Kogumikku kuuluvad 3 raamatut:

1. Eesti rahvarõivad. Эстонская народная одежда. Estonian Folk Costumes. Estnische Volkstrachten
2. Eesti rahvarõivad. Rahvarõivaste valmistamisjuhend
3. Eesti rahvarõivad. Mustrilehed

Koostanud Melanie Kaarma, Mari Sumera ja Aino Voolmaa

Tõlkinud Tamara Reitsak, Viktor Sepp ja Kristi Tarand

Eesti Raamat

1981

627 lk.

Raamatud on hetkel otsas