eakate-farmakoteraapia
Eakate farmakoteraapia
Üldjuhul ei sõltu haiguste kliiniline väljendus patsiendi east. Erinevused eakate inimeste ravis tulenevad eelkõige patsiendi kui terviku käsitlusest. Eakal patsiendil on muutunud üldine seisund ja/või elundite talitlus, mis võib muuta ravimitega organismis toimuva kiirust ja toime (samuti kõrvaltoimete) tugevust. Ka on eakatel enamasti rohkem kui üks haigus, mille ravi juba toimub. Seega on käesolev raamat suurel määral ravimite kõrval- ja koostoimetest.

Autorid on ravimite ja ravimeetodite kirjeldusel lähtunud nüüdisaegsetest rahvusvahelistest soovitustest, andes vajaduse korral selgitusi nende kättesaadavuse kohta Eestis. Raamatus kirjutatu ei ole mitte ravijuhis, vaid ülevaade meditsiinilistest teadmistest kirjutamise hetkel. Ravimite kasutamisel tuleb lähtuda Eestis registreeritud näidustustest ja annustest, mida on võimalik kontrollida humaanravimite registrist. Paljude haiguste puhul on lisaks medikamentoossele ravile ka muid ravivõimalusi. Ravikäsitluse terviklikkuse mõttes on need ära mainitud, kuid põhjalikumalt on käsitletud just ravimitega seonduvat.

Toimetanud Karin Otter ja Tiina Uuetoa

Medicina

2012

416 lk.

Raamat on hetkel otsas

ISBN 9789949919420