Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Psühholoogia, pedagoogika

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-62
Jeffrey Moussaieff Masson

Koerad ei valeta. Mõtteid koerte tundeelust

7 €
6.3

Lisa tellimusse

Freud on täheldanud, et «koerad armastavad oma sõpru ja hammustavad vaenlasi, selles erinevad nad täielikult inimestest, kes pole võimelised siiralt armastama ja kelle suhetes valitseb alati armastuse ja vihkamise segadik». Teisisõnu, koertes ...

Psühholoogia gümnaasiumile

Käesolev õpik on esimesi katseid koostada Eesti koolidele psühholoogia alusteadmisi hõlmav nüüdisaegne õppevahend. Peale tuntud ja aegade jooksul järeleproovitud teadmiste esitatakse siin palju sellist, mida teadlased on kindlaks teinud alles ...
Sigmund Freud

Argielu psühhopatoloogia

"Argielu psühhopatoloogia" on Sigmund Freudi üks populaarsemaid raamatuid, mis käsitleb alateadvuse poolt põhjustatud eksimusi. Muuhulgas käsitletakse nimede, sõnade ja väljendite unustamise, lugemise- ja keelevääratuste ning paljude teiste ...
Theodore Zeldin

Inimsuhete ajalugu

Bruce Batton, Sheila Heen ja Douglas Stone

Rasked kõnelused

Äris, tööl, peresuhetes

Rasked kõnelused on seda tüüpi jutuajamised, millest võimaluse korral püüame hoiduda. Need on kõnelused, mida me peas korduvalt harjutame, püüdes ette valmis mõelda, mida öelda. See raamat aitab teil juhtida ...
Sigmund Freud

Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi

"Ahistus kultuuris" (1930) ja "Sealpool mõnuprintsiipi" (1920) on Freudi hilisemasse loomejärku kuuluvad esseed, millel on tõepoolest üht-teist ühist. Mõlemaid on peetud suhteliselt tumemeelseteks, ja mõlemas on kesksel kohal mõnuprintsiibi ...
Daniel Goleman

Emotsionaalne intelligentsus. Miks võib EQ olla tõhusam kui IQ

Tundetarkus on inimkonna ürgne tarkus ja neid otsuseid, mis inimese elu kõige enam muuta võivad, teeb ta tunnetest suunatuna.
Emotsionaalse intelligentsuse teema puudutab inimese ja psühholoogia põhiväärtusi. Neuroteaduste arenguga on ...
Karin Mangs ja Barbro Martell

Psühhoanalüütiline arengukäsitlus 0-20 eluaastani

Mitte ükski teine 20. sajandi psühholoogia vool ega koolkond pole eurooplase ega ameeriklase igapäevast inimesepilti nii oluliselt mõjutanud kui psühhoanalüüs. Mitteteadvuse kategooria oli filosoofias käibel juba ammu enne psühhoanalüüsi ...
Martha Davis, Patrick Fanning ja Matthew McKay

Suhtlemisoskused

«Suhtlemisoskused» annab lugejale suurepärase ja põhjaliku ülevaate põhilistest suhtlemisoskustest ja -tehnikatest.
- Kuidas kulata teisi ning väljendada on tundeid ja mõtteid?
- Kuidas mõista ja kasutada kehakeelt ning paljastada ...
Aaro Toomela

Ülevaade psühholoogiast

(1. osa)
Taju, mälu ja mõtlemise psühholoogia.
Alapeatükid:
- Eksperimentaalne kognitiivne psühholoogia
- Arengupsühholoogia
- Neuropsühholoogia
jt psühholoogia harud.
Fritz Riemann

Hirmu põhivormid

Raamatu kaanelt:
Fritz Riemann õppis Leipzigis ja Berliinis psühholoogiat ning psühhoanalüüsi. Ta oli üks Müncheni Psühholoogia ja Psühhoteraapia Instituudi rajajaid, töötas seal õppejõuna, õpetades ka psühhoanalüüsi. Tal oli oma ...
Fritz Riemann

Abistava partnerluse põhivormid

Mida rohkem õpitakse tundma ala, mille teljeks on abistav suhe teiste inimestega, seda selgemini joonistuvad välja kaks põhijäreldust:
esiteks ilmneb, et kui tahetakse leida tee abivajaja juurde, sobib sageli tema olemusest üsna erinev ...
Tony Key, James Oldham ja Igor Yaro Starak

Risk olla elus

Risk olla elus on kogumik ideedest, katsetest ja muust lugemisväärsest. Raamat jagab teadmisi gestaltterapeutide poolt väljatöötatud psühholoogiliste töövõtete kohta. Neid töövõtteid saab kasutada selleks, et maailma teravamalt näha ja ...
Glenn Doman

Kuidas väikelast lugema õpetada

- Väikelapsed tahavad lugeda
- Väikelapsed suudavad lugeda!

Ameerika teadlane Clenn Doman näitab oma raamatus veenvalt, kui kerge on väikelast lugema õpetada ja millist suurt rõõmu ning kasu toob see nii lapsele kui vanemale.
Avastage ...
Juhan Sõerd

Psühholoogia kõigile

1.79 €
1.61

Lisa tellimusse

Raamat tutvustab lugejat üldpsühholoogia peamiste probleemide ja seaduspärasustega. Et üldpsühholoogial baseeruvad kõik teised psühholoogiaharud, peaks raamat andma lugejale mingisuguse aluse edaspidiseks võimalikuks tutvumiseks psühholoogia ...
Gustave Le Bon

Hulkade psühholoogia

Raamat sarjast "Loomingu Raamatukogu"
Talis Bachmann ja Jaan Huik

Imetabane taju (1989)

Raamat tutvustab lugejale paljusid psühholoogias hästi uuritud fenomene, mis näitavad inimtaju evolutsioneerimist aja mikrointervallides, muljete subjektiivsust, taju suhtelisust ja mitmetasandilisust (nagu näiteks maskeerimine, väljast ...
Avo-Rein Tereping

Kuulmispsühholoogia

Populaarteadusliku raamatu eesmärk on anda ülevaade inimese kuulmistajust ja sellealastest uurimistulemustest tänapäeval. Käsitletakse mitmesuguste helide taju ja sellega seotud fenomene, kirjeldatakse ruumilist kuulmist ja selle seost ...
Friedrich Borodkin ja Natalja Korjak

Tähelepanu - konflikt!

1.85 €
1.67

Lisa tellimusse

Raamatus on vaatluse alla võetud inimestevahelise vastuolu teravnemise piirjuhtum - konflikt. Rea teravate, tegelikust elust võetud konfliktsituatsioonide näitel uuritakse tootmisorganisatsioonides ettetulevaid konflikte, valgustatakse tülide ...
Anti Kidron

Suhtlemispsühholoogia

Inimestevahelise suhtlemise seaduspärasuste ja püsiprobleemide tutvustamiseks on käesolevas raamatus lähema vaatluse alla võetud sellised teemad nagu kommunikatsioon, vastastikune mõjustamine, inimestetundmise psühholoogia, suhtlemise ...
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-62