Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7081 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Psühholoogia, pedagoogika

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-62
Aino Kureniit

Täiskasvanupedagoogika

4.79 €
4.31

Lisa tellimusse

Autor on käsitlenud täiskasvanute hariduse ja kasvatuse probleeme.
Raamat on mõeldud eelkõige täiskasvanupedagoogikaga järjekindlalt tegelevatele juhtidele, lektoritele ja vastava ala asjatundjatele, kuid palju huvitavat leiavad sellest ka ...
Jüri Saarma

Meditsiinipsühholoogia

Käsiraamatus antakse ülevaade psüühika osast somaatiliste haiguste tekkes, kulgemises ja ravis. Käsitletakse mitmesuguste haiguste mõjul kulgevaid psüühilisi muutusi ning psüühikahäireid. Vaadeldakse psühhoteraapia olemust, võtteid ja ...
Peeter Tulviste

Mõtlemise muutumisest ajaloos

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Miks mõtlemine muutub ajaloos ja mis muutub mõtlemises? Mille poolest erineb meie mõtlemine teiste kultuuride inimeste mõtlemisest? Kas keele iseärasused mõjutavad mõtlemist? Kuipalju sõltub lapse mõtlemise arengukäik kultuurist, milles ta ...
Toivo Kitvel

Psühholoogia ja töössesuhtumine

2.88 €
2.59

Lisa tellimusse

Raamat annab põgusa ülevaate töössesuhtumist seletavatest psühholoogiateooriatest ning vahendab uurimistulemusi tööjate küsitluste kohta Eesti NSV-s, kusjuures võrdluseks on toodud andmeid mujalt Nõukogude Liidust ja välismaalt. ...
Tiit Saksakulm

Tööstuspsühholoogia

Raamatus antakse lühike ülevaade tööstuspsühholoogia kui rakenduspsühholoogia peamise haru ülesannetest, meetoditest ja uurimistulemustest. Käsitletakse töö motivatsiooni, tööga rahulolu, kaadri komplektimist ja stabiliseerimist, ...
Aino Lunge

Emotsioonide psühholoogia

4 €
3.6

Lisa tellimusse

Psühholoogiakandidaadi Aino Lunge raamat annab süstemaatilise ülevaate emotsioonide psühholoogia olulisematest probleemidest – emotsioonide ja tundmuste kujunemisest ning väljendumisest, nende osast suhtlemises, inimese emotsionaalse sfääri ...
Jüri Allik ja Aavo Luuk

Nägemispsühholoogia

Käesoleva populaarteadusliku raamatu eesmärk on anda ülevaade nägemistaju kui ühe olulisema psühholoogiaharu põhilistest uurimistulemustest tänapäeval. Käsitletakse enamikku olulisi probleeme, mis on koorunud inimese ja eri loomaliikide ...
V. Muhhina, N. Nepomnjaštšaja ja A. Petrovski

Ealine ja pedagoogiline psühholoogia

Vastavalt kõrgkoolide programmile koostatud õpik tutvustab tulevasi õpetajaid ea- ja pedagoogilise psühholoogia aine ja meetoditega, laste psüühiliste iseärasustega koolieeliku- ja murdeeas ning varases nooruses, samuti ka õpetaja ...
Vadim Krutetski

Kooliõpilaste õppe- ja kasvatuspsühholoogia

6 €
5.4

Lisa tellimusse

Raamatus antakse noorema, keskmise ja vanema kooliea psühholoogilis-pedagoogiline iseloomustus, esitatakse õpilaste õpetamise ja kasvatamise alused, valgustatakse õpetajatöö psühholoogia iseärasusi ning selgitatakse arengu- ja pedagoogilise ...

Sotsiaalpsühholoogia

Jüri Saarma

Psühhopatoloogia

Käsiraamatu ülesandeks on anda üldine süstematiseeritud ülevaade psüühilistest häiretest - nende põhjustest, patogeneesist, avalduskujudest ja kulust. Käsitletakse ka haige psühhopatoloogilise uurimise metodoloogiat ja konkreetseid ...
Juri Borev

Esteetika

Mis on kunst? Mille poolest kunstiliigid üksteisest erinevad, missugune on kunstilise kujundi ja kunstimeetodi olemus? Mida mõistetakse kauni ja inetu, traagilise ja koomilise all? Need küsimused huvitavad nii kunstnikku kui ka kunstisõpra. ...

Üldpsühholoogia

2.49 €
2.24

Lisa tellimusse

Õpik pedagoogilistele instituutidele.
Toivo Kirsi

Psühholoogia ja juhtimine

Raamatus käsitletakse niisuguseid juhtimisega seotud psühholoogilisi probleeme nagu inimeste individuaalsete iseärasuste tundmaõppimine, juht ja töökollektiiv, suhtlemine, materiaalne ja moraalne stimuleerimine, otsustamine ja otsuste ...
Aleksander Elango, Kanni Indre, Enn Koemets ja Leelo Tamm

Psühholoogia ja pedagoogika alused

1.49 €
1.34

Lisa tellimusse

Raamat annab huvilistele psühholoogia ja pedagoogika algkursuse. Teos on ühtlasi kohandatud keskkooli fakultatiivsetes tundides käsitlemiseks.
Konstantin Ramul

Loomapsühholoogia

4.50 €
4.05

Lisa tellimusse

Käesolev raamat on mõeldud lühikese üldarusaadava sissejuhatusena zoopsühholoogiasse ehk loomapsühholoogiasse. Selles toodud materjal tohiks selle tõttu pakkuda huvi kõigile neile, kes soovivad täiendada või laiendada oma teadmisi ...
Moissei Kagan

Esteetika algeid

Sisukord:

- Esteetika kui teadus
- Ilu ja teised esteetilised nähtused
- Mis on kunst
- Kunsti dialektika
- Kunst ja ühiskond
- Kuidas kunstiteos sünnib, elab ja surematuks jääb
- Sotsialistliku kunsti probleemid
- Kommunismi ...
Konstantin Ramul

Teaduslik psühholoogia ja elu

1.28 €
1.15

Lisa tellimusse

Käesolevas raamatus on üldise pealkirja all toodud rida autori artikleid, milledes on kaasaegse teadusliku psühholoogia seisukohtadelt ja vaimus üldarusaadavalt käsitletud mõned aktuaalsed ja elulähedased psühholoogilised probleemid, mis ...
Konstantin Platonov

Huvitav psühholoogia

Psühholoogia

3 €
2.7

Lisa tellimusse

Igal teadusel on oma eriline uuringute aine. Psühholoogia uurib inimese psüühilist tegevust, see on teadus psüühika tekkimise, arenemise ja avaldumise seaduspärasustest.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-62