Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7077 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Teaduslikud teosed, filosoofia

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-97
Leonid Parašin

Väinamere logiraamat vahelugemistega

Raamatu süžeeliseks teljeks on 1978. aastal Muhu Väina regati folkbootide võistluse kirjeldus, laiemalt võttes on aga tegemist tundelise teekonnaga väikese avamerejahi pardal, mida ilmestavad vahelugemised Väinamere-äärsest elust nüüd ja ...
Konfutsius

Vesteid ja vestlusi

Suurele hiina mõtlejale Konfutsiusele (u. 551 -- u. 479 e.m.a.) omistatud teoste kommenteeritud ja põhjaliku järelsõnaga varustatud väljaanne, mis peale «Vestete ja vestluste» sisaldab ka «Keskmise tavalise» ja «Suure õpetuse».
Lev Mints

Viimased kiviajast

0.99 €
0.89

Lisa tellimusse

Populaarteaduslik noorsooraamat tänapäeva maailma mitmetes paikades elavate, ajaloolises arengus kiviaja tasemele jäänud rahvaste elulaadist ja tavadest ning näitab kapitalismi arengust tulenevaid taunitavaid seiku nende saatuses. Viibime ...
Horst Rast

Vulkaanid ja vulkanism

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Keda küll ei huvitaks see, mis toimub Maa sügavuses! Eriti tugevaks paisub huvi pärast suuri maavärinaid.
Käesoleva raamatu autor, Saksa DV teadlane Horst Rast kirjeldabki Maa siseehitust ning maapõues toimuvaid protsesse, mille tagajärjel ...
Eleonora Novgorodova

Kaljujooniste ja jänesekäppade maal

Mitmest Nõukogude-Mongoolia ekspeditsioonist osa võtnud ja seda maalilist mägiriiki põhjalikult tundma õppinud autor kirjeldab tänapäeva Mongooliat, rahva eluolu, kombeid ja tavasid. Huvi pakub omapäraste kultuurimälestiste – ...
Valeri Guljajev

Konkistadooride jälgedel

1.70 €
1.53

Lisa tellimusse

1519. aasta kevadel maabus hispaania seikleja Hermán Cortés Mehhiko tühjal rannikul. Mõne kuu pärast alistus asteekide pealinn Tenochtitlán lahinguta hispaanlastele ning kõikvõimsast valitsejast Motecuhzomast sai Cortési alandlik sõltlane. ...
Voltaire

Filosoofiline sõnaraamat

Prantsuse kirjaniku, filosoofi ja ajaloolase, Euroopa valgustusliikumise juhtiva tegelase Voltaire'i (1694-1778) peamisi filosoofilisi teoseid on «Filosoofiline sõnaraamat» (esitrükk 1764), mille artiklitest käesolev väljaanne pakub ulatusliku ...
Friedrich Schlette

Keldid Alesia ja Pergamoni vahel

1.99 €
1.79

Lisa tellimusse

Raamat jutustab keltidest, kes I aastatuhande teisel poolel e.m.a. asustasid laialdast maa-ala Väike-Aasiast Briti saarteni ja Vahemerest tänapäeva Poolani. Euroopa arheoloogia uusimail andmeil põhinev teos räägib köitvalt keldi kultuuri ...
Aleksandr Muranov

Maakera loodusjõudude kütkes

Raamatus jutustatakse köitvalt paljudest ebatavalistest loodusnähtustest ja protsessidest õhus, vees ning meie planeedi sees. Juttu on keeristormidest, õhu elektrilistest nähtustest, kummalistest sadudest ja üleujutustest, maavärinatest, ...
Juri Berezkin

Uusi fakte ja hüpoteese Muinas-Peruust

Autor on tuntud ajaloolane, ajalookandidaat, Peruu muistsete tsivilisatsioonide ja Lõuna-Ameerika indiaanlaste etnograafia eriteadlane. Vastates paljudele meid huvitavatele küsimustele sellest vallast, annab ta ülevaate, milline on praegusaegsete ...

Filosoofia leksikon (1985)

Leksikonis, mille valmistas ette kvalifitseeritud autorite -- filosoofide, sotsioloogide, psühholoogide, ajaloolaste suur kollektiiv, on esindatud filosoofiateaduse kõik osad.
Raamat on mõeldud laiale lugejaskonnale.
Tõlgitud 4. venekeelse ...
Karel Sklenar

Kuldse ajastu avastajad

Albert Schweitzer

Kultuur ja eetika (1984)

Raamat sisaldab tuntud filosoofi, muusiku ning arsti Albert Schweitzeri (1875-1965) neljaosalisena kavandatud «Kultuurifilosoofia» kaks esimest osa: «Kultuuri allakäik ja taasloomine» ning «Kultuur ja eetika» (esitrükk 1923).
Teoses ...
Jüri Saarma

Närvid, närvid...

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Raamatus antakse populaarteaduslik ülevaade teaduse uuematest andmetest inimpsüühika aluste ning psüühikahäirete olemuse kohta. Kirjeldatakse, millised tegurid inimest ümbritsevast bioloogilisest ja sotsiaalsest miljööst mõjutavad ...
Hergi Karik

Vask, kuld ja raud olid esimesed

4 €
3.6

Lisa tellimusse

Inimkonna kultuurilugu kui ka teaduse ja tehnika areng on vahetult seotud esimeste keemiliste elementide avastamise ja kasutuselevõtmisega. Muistsest ajast tuntakse seitset metalli -- kulda, hõbedat, vaske, elavhõbedat, tina, rauda ja pliid -- ...
Raimo Keskinen ja Heikki Oja

Musta auku otsimas

Raamat viib lugeja üldrelatiivsusteooria astrofüüsikaliste rakenduste maailma, kusjuures põhitähelepanu on koondatud ülipõnevale mustade aukude probleemile. Must auk kui uurimisobjekt on üpris salapärane ja täis ootamatusi, ent sobib ...
Giordano Repossi

Nähtamatud hiiglased

Itaalia autori köitvalt ja rikkalikult värvifotodega illustreeritud teos elektroonika ajaloost ja tänapäeva rakendustest. Peale üldosa, milles kirjeldatakse elektromagnetiliste nähtuste omadusi ja avastamist, on eri peatükkidena esitatud ...

Sküüdi aarete otsinguil

Sküütide muistised on üks arheoloogia paeluvamaid teemasid. Fotodega illustreeritud raamatus tutvustatakse sküütide aarete otsingute ajalugu ja kirjeldatakse sküüdi ülikute kurgaanidest leitud haruldasi kunstiteoseid. Suurt tähelepanu on ...
Stephen Barr

Kääride ja paberiga topoloogiasse

Käesolev raamat käsitleb populaarsel kujul topoloogiat, s.t. geomeetria osa, milles vaadeldakse kujundite pideval deformeerimisel püsima jäävaid omadusi. Paber, käärid ja liim on vahendid, mille abil viiakse lugeja sügavate topoloogiliste ...
Isaac Asimov

Seal, kus lõpeb Maa

Populaarteaduslike ja ulmeteoste autori käesolev raamat on pühendatud polaarpiirkondade geograafiale. Antakse ülevaade meie planeedi kujust, poolkeradest, ekvaatorist ja poolustest, räägitakse aastaaegade vaheldumise ning öö ja päeva ...
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-97