Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7081 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Teatmeteosed, sõnaraamatud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102
Asta Õim

Fraseoloogiasõnaraamat

See on sõnaraamat, mis hõlmab keele ilmekaima sõnavaraosa -- fraseoloogia. Fraseoloogia -- see on kinnisväljendid, metafoorsed püsiühendid, kõnekäänud, idioomid piltlikud liitsõnad. Fraseoloogia -- see on keeleline valmismaterjal, mille on ...
Hele Pärn, Leeni Simm ja Enn Veskimägi

Vene-eesti ja eesti-vene taskusõnastik

Sõnastikus on 6000 märksõna nii eesti kui vene keelest ja valikusse on võetud tänapäeva eesti ja venekeeles kõige enam kasutatav sõnavara. Vananenud ja madalkeelsed sõnad ning terminid sõnastikus peaaegu puuduvad. Pole sisse võetud ka ...

Eesti keele sõnaraamat ÕS

See on kirjakeele sõnaraamat, mis hõlmab eelkõige kirjakeele kui üldrahvalikult kasutatava ja ühtseima keelekuju sõnavara. Nii territoriaalsete kui ka sotsiaalsete murrete sõnavara on esindatud üsna napilt. See on tänapäeva keele ...
Tiiu Erelt

Eesti ortograafia

6 €
5.4

Lisa tellimusse

Kolmas, täiendatud trükk. Lühidalt kokku võetud kõik see, millega eesti keele kirjutajail võib raskusi olla. Õppuritele ja õpetajatele, sekretäridele ja toimetajatele, kõigile, kel on tarvis eesti keelt õigesti kirjutada.
Sisaldab oma- ...
Turid Farbregd, Hille Lepp ja Olle Viks

Estisk. Lommeordbok. Eesti-Norra. Norra-Eesti

Norra taskusõnaraamat on mõeldud eesti kui ka norra tarvitajatele. See sisaldab umbes 30 000 märksõna ja palju väljendeid. Peale selle annab ta ka lühikesed sissejuhatamised norra ja eesti keelde.
Imbi-Reet Kaasik, Rina Ombudo, Ilmar Sulsenberg ja Jüri Talvet

Hispaania-eesti sõnaraamat

Teine, parandatud ja täiendatud trükk.
Sõnaraamat hõlmab esmajoones hispaania keele põhisõnavara. On püütud anda võimalikult palju tüvisõnu. Sõnavara valikul on lähtutud eesmärgist esitada enam-vähem kõik igapäevases keeles ...
Reet Neithal

Mis on mis kirjanduses

9 €
8.1

Lisa tellimusse

Kirjandusterminite leksikon on mõeldud koolidele, eeskätt humanitaargümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele, kuid aastakümnetepikkuse tühimiku tõttu eestikeelses kirjandusterminoloogilises korrastustöös sobib tegijate nägemust mööda ka ...

Võõrsõnastik

20 €
18

Lisa tellimusse

Kasutajasõbralikus sõnaraamatus on võõrsõnade esitamisel lähtutud selguse ja lihtsuse põhimõttest, pidades silmas tänapäevast keelekasutust ja ortograafiareegleid. Uuendatud «TEA võõrsõnastikku» on oluliselt täiendatud mitmesuguste ...

Eesti aianduse biograafiline leksikon

Ülevaade aiandusala isikutest ja nende saavutustest.
Vello Lään

Varia leksikon

Hulk põnevaid fakte väga erinevatest valdkondadest:

- Kuulsused
- Maad ja rahvad
- Loomad. Linnud. Taimed
- Kuritöö ja karistus
- Sõjad ja sõdijad
- Reisimine
- Teadus ja tehnika
- Auto
- Kunstielu
- Ajakirjandus
- ...
Heino Eelsalu

Astronoomialeksikon

Astronoomialeksikon jaguneb valdkonniti kaheksaks: astronoomiline maailmapilt, gravitatsioon ja kosmoloogia, taevalaotuse ilmingud, distsipliinid ja mõisted, vaatlusvahendid, uurimisorganisatsioonid ja -asutused, aeg ja kalender, arengulugu ja ...
Johannes Silvet

Inglise-eesti sõnaraamat (1.-2.osa)

Kaheköiteline sõnaraamat sisaldab umbes 80 000 märksõna kaasaja inglise keele põhisõnavarast. Esitatud on küllalt ulatuslik ühiskondlik-poliitiline, teadus-, tehnika-, kunsti-, majandus-, spordi- ja muualane sõnavara, kusjuures tavalise ...

Mereleksikon

Paljude autorite, toimetajate, retsensentide ja illustreerijate rohkem kui 10-aastase töö tulemusena valminud raamatusse on kogutud aines, millel on otsene ja mõnikord kaugemgi seos merega. Raamat on Eesti-keskne. Lisaks tõsistele artiklitele ...
Paul Alvre ja Raul Vodja

Eesti-soome-eesti eksitussõnastik

Mitmetel põhjustel on rahvusvahelistel sõnadel eri keeltes sageli erinevad tähendused ning kui sõnu põhjalikult ei tunta, võib nende kasutamisel kergesti vigu teha. Sõnastik tutvustab soome-eesti veaohtlikke sõnu nende erinevates tähendustes ...

Estonian - English ja English - Estonian Dictionary

Taskuformaadis sõnastik sisaldab üle 10 000 sõna
Lia Peet

Eesti-rootsi vestmik. Estnisk-svensk parlör

5 €
4.5

Lisa tellimusse

Vestmikku on pisut omapoolsete märkmetega täiendatud.
Paul F. Saagpakk

Eesti-inglise sõnaraamat. Estonian-English dictionary

Kõige mahukam ja kaasaegsem eesti-inglise sõnaraamat, mis on kunagi välja antud.
Kõigi aegade täiuslikum ja mitmekülgseim eesti-inglise sõnaraamat. Kaante vahel on ka Johannes Aaviku sissejuhatav ülevaade eesti keele grammatikast ja sõnade ...
Maria Vares

Eesti-inglise taskusõnaraamat. Estonian-English pocket-dictionary

2.99 €
2.69

Lisa tellimusse

Sõnastikule lisaks on toodud ka väike valik reisidel vajaminevatest väljenditest.
Erich Kobolt

Väike eesti-saksa sõnaraamat

4.49 €
4.04

Lisa tellimusse

Sõnastik vahendab eelkõige tarbesõnavara ja sisaldab umbes 15 000 keelendit.
Sõnastikus on toodud ka ülevaade saksa keele grammatikast - käänamisest ja pööramisest.
Sõnavormistiku määrajaks on olnud «Der grosse Duden», 1941.
Galina Kaarma, Irina Külmoja, Tiiu Lagle, Helle Leemets, Aleksandra Linnas ja Asta Õim

Eesti-vene õppesõnastik. Эстонско-русский учебный словарь

6.07 €
5.46

Lisa tellimusse

Teine, parandatud ja täiendatud trükk.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102