Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Teatmeteosed, sõnaraamatud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102
Johannes Silvet

Inglise-eesti sõnaraamat (I - II osa)

18 €
16.2

Lisa tellimusse

Sõnaraamat sisaldab umbes 80 000 märksõna kaasaja inglise keele põhisõnavarast. Esitatud on küllalt ulatuslik ühiskondlik-poliitiline, teadus-, tehnika-, kunsti-, majandus-, spordi- ja muualane sõnavara, kusjuures tavalise standardkeele ...

Eesti-inglise sõnaraamat (1989)

5.43 €
4.89

Lisa tellimusse

Sõnaraamat sisaldab eelkõige laiale lugejaskonnale vajaliku põhisõnavara, annab poliitika, teaduse, kunsti terminoloogiat, samuti enamtarvitatavamaid fraseoloogilisi väljendeid ja tähtsamaid geograafilisi nimesid.
Sõnaraamat rahuldab nii ...

Password. Inglise-eesti seletav sõnaraamat

Tavaformaadis ja kõvas köites raamat (eesti ja inglise keeles)
J. Tamm

Eesti-vene sõnaraamat. Эстонско-русский словарь

Sõnaraamatus on umbes 50 000 igapäeva- ja oskussõna. Esitatakse ka lühiülevaade vene keele grammatikast, juhised eesti nimede kirjutamise kohta vene keeles, vene nimede kirjutamise kohta eesti keeles ja valiku kasutatavamaid lühendeid.
V. Leibur, L. Mutt, R. Selg, L. Sõrmus, R. Tasa, H. Toom, H. Tõevere ja E. Vihman

Saksa-eesti sõnaraamat koolidele

2.50 €
2.25

Lisa tellimusse

Sõnaraamat koosneb alfabeetilisest sõnastikust (ligikaudu 6000 märksõna) ja lisadest - geograafilistest nimedest, enamkasutatavatest lühenditest ja grammatikatabelitest. Sisaldab üldhariduskooli saksa keele õpikute ja lugemike sõnavara ja on ...
Kallista Kann, Feliks Kibbermann, E. Kibbermann ja S. Kirotar

Eesti-saksa sõnaraamat

60 000 märksõna 4., parandatud ja täiendatud trükk. Tavaformaadis ja kõvas köites sõnaraamat (eesti ja saksa keeles)
Andres Jaaksoo

Kes on kes ja mis on mis eesti lastekirjanduses

2.99 €
2.69

Lisa tellimusse

Teatmeteos, mis sisaldab põhiandmeid eesti lastekirjanike, lastekirjanduse tõlkijate ning lasteraamatukunstnike loomingu kohta, samuti ulatuslikumaid ülevaateartikleid, aga ka andmeid lasteajakirjanduse kohta ja muud lastekirjanduse ...

ENEKE (1. - 4. osa)

Käesolev teatmeteos on eelkõige noortele mõeldud väljaanne, mis peab rahuldama teadmisjanu, laiendama silmaringi, aitama kujundada nõukogulikku maailmapilti ning õpetama teatmeteoste kasutamise õilsat kunsti.
«Enekeses» on muust ...
Heinrich Freymann, Lalla Gross, Richard Kleis ja Ülo Torpats

Ladina-eesti sõnaraamat

3.99 €
3.59

Lisa tellimusse

Glossarium latino-estonicum

Sõnaraamatu koostamisel on silmas peetud vajadusi antiikautorite teoste lugemisel. Igale märksõnale on antud mitu vastet, piisavalt on toodud näiteid kontekstis ja erinevaid tõlkevõimalusi mitmesugustes ...
Kalju Pihel ja Arno Pikamäe

Soome-eesti sõnaraamat. Suomalais-eestiläinen sanakirja.

6 €
5.4

Lisa tellimusse

Sõnaraamatus on umbes 50000 soome keele tüvisõna ja sagedamini kasutatavat liitsõna. Viimastest on valitud eelkõige need, mille tähendus pole mõistetav ainuüksi liitunud osiste põhjal. Esitatud on ka olulisimad fraseologismid ning ...
Helge Kubo, Hele Pärn, Leeni Simm ja Eda Vaigla

Vene-eesti õppesõnastik. Русско-эстонский учебный словарь

Sõnaraamatu ülesanne on anda kooliõpilasele teatud miinimum sõnavara (ca 6000 märksõna), mis abistaks nii passiivsel tõlkimisel kui ka kõneoskuse arendamisel. Sel eesmärgil pakub sõnastik võimalikult suuremal hulgal sõnaühendeid, ...

Antiigileksikon

9 €
8.1

Lisa tellimusse

Teatmeteos on tõlgitud saksa keelest Saksa Dv-s 1979. aastal ilmunud väljaande põhjal. Raamat sisaldab ligi 5000 artiklit, mis käsitlevad huvipakkuvalt vanaaja ajalugu, mütoloogiat, filosoofiat, teadust, tehnikat, kirjandust, kunsti, muusikat ja ...

Õigekeelsussõnaraamat

8.99 €
8.09

Lisa tellimusse

Sõnaraamat sisaldab tänapäeva eesti kirjakeele üldtarvitatava sõnavara, rohkesti terminoloogiat, võõrsõnu ja murdesõnu. Peale sõnade õige ortograafilise kuju leiab kasutaja sellest kõik, mis on vajalik sõna muutevormide moodustamiseks. ...

ENEKE ( 3. osa )

3.52 €
3.17

Lisa tellimusse

Käesolev teatmeteos on eelkõige noortele mõeldud väljaanne, mis peab rahuldama teadmisjanu, laiendama silmaringi, aitama kujundada nõukogulikku maailmapilti ning õpetama teatmeteoste kasutamise õilsat kunsti.
«Enekeses» on muust ...

Antiigileksikon (1. osa)

6.07 €
5.46

Lisa tellimusse

Teatmeteos on tõlgitud saksa keelest Saksa Dv-s 1979. aastal ilmunud väljaande põhjal.
Esimene köide sisaldab ligi 3000 artiklit, mis käsitlevad huvipakkuvalt vanaaja ajalugu, mütoloogiat, filosoofiat, teadust, tehnikat, kirjandust, kunsti, ...

Antiigileksikon (I - II köide)

Teatmeteos on tõlgitud saksa keelest Saksa Dv-s 1979. aastal ilmunud väljaande põhjal.
Esimene köide sisaldab ligi 3000 artiklit, mis käsitlevad huvipakkuvalt vanaaja ajalugu, mütoloogiat, filosoofiat, teadust, tehnikat, kirjandust, kunsti, ...

ENEKE ( 2. osa )

3.52 €
3.17

Lisa tellimusse

Käesolev teatmeteos on eelkõige noortele mõeldud väljaanne, mis peab rahuldama teadmisjanu, laiendama silmaringi, aitama kujundada nõukogulikku maailmapilti ning õpetama teatmeteoste kasutamise õilsat kunsti.
«Enekeses» on muust ...

Inglise-eesti sõnaraamat koolidele. English-Estonian dictionary for schools

4.15 €
3.74

Lisa tellimusse

Sõnaraamat hõlmab eelkõige keskkoolide inglise keele õpikutes ja adapteeritud ilukirjanduslikes tekstides kasutatavat sõnavara. Ühtlasi on esitatud kõige tavalisem, ajakirjanduses ja populaarteaduslikes teostes tarvitatav poliitiline, majandus- ...

ENEKE ( 1. osa )

Käesolev teatmeteos on eelkõige noortele mõeldud väljaanne, mis peab rahuldama teadmisjanu, laiendama silmaringi, aitama kujundada nõukogulikku maailmapilti ning õpetama teatmeteoste kasutamise õilsat kunsti.
«Enekeses» on muust ...

Väike murdesõnastik (1. osa)

3.99 €
3.59

Lisa tellimusse

Sõnastik annab ülevaate eesti rahvakeele sõnavara rikkusest. Sellest selgub, millised sõnad eesti murretes esinevad ja kus neid tarvitatakse.
Käsiraamat igaühele, kes emakeelega tegeleb: kirjanikule ja tõlkijale, õpetajale ja õppijale.
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102