Kasutatud Raamatud
autor pealkiri sisukirjeldus

Hetkel müügis 7082 raamatut
TERETULEMAST WWW.KASUTATUDRAAMATUD E-POOD-i

Avaleht > Teatmeteosed, sõnaraamatud

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102

Väike murdesõnastik I-II

Sõnastik annab ülevaate eesti rahvakeele sõnavara rikkusest. Sellest selgub, millised sõnad eesti murretes esinevad ja kus neid tarvitatakse.
Käsiraamat igaühele, kes emakeelega tegeleb: kirjanikule ja tõlkijale, õpetajale ja õppijale. ...
V. Muhel

Vene-eesti sõnaraamat (1982)

Käesoleva sõnaraamatu sõnade valiul ( umbes 30 000 sõna ) on arvestatud eelkõige vene keele sõnavara põhifondi.
Johan Tamm

Eesti-vene sõnaraamat (1981)

Sõnaraamatus on umbes 50 000 igapäeva- ja oskussõna. Esitatakse ka lühiülevaade vene keele grammatikast ja juhiseid eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles.
Heino Lind ja Arvet Tetsmann

Purjetaja sõnaraamat

5.99 €
5.39

Lisa tellimusse

Sõnastik sisaldab 2540 ingliskeelset purjetamisalast terminit vene-, saksa- ja eestikeelsete vastetega. Kasutamisvõimaluste laiendamiseks on raamatule lisatud vene-, saksa- ja eestikeelsete terminite registrid.

Rootsi-eesti sõnaraamat

Käesolev rootsi-eesti sõnaraamat sisaldab umbes 40000 rootsikeelset märksõna, mis hõlmavad üldsõnavarasse kuuluvaid sõnu ja olulisemaid teadus-, tehnika-, majandus- ja spordialaseid termineid.
Ülev Aaloe, Ilmar Mullamaa, Tiina Mullamaa, Anu Saluäär, Juhan Tuldava ja Enno Turmen

Rootsi-eesti sõnaraamat. Svensk-Estnisk ordbok

Käesolev rootsi-eesti sõnaraamat sisaldab umbes 40000 rootsikeelset märksõna, mis hõlmavad üldsõnavarasse kuuluvaid sõnu ja olulisemaid teadus-, tehnika-, majandus- ja spordialaseid termineid.
Richard Kleis, Johannes Silvet ja Eduard Vääri

Võõrsõnade leksikon

Käesolev sõnaraamat on määratud laiale tarvitajaskonnale. Teose ülesandeks on seletada eestikeelses ühiskondlik-poliitilises, teaduslikus, tehnilises ja populaarteaduslikus kirjanduses, samuti ilukirjanduses, ajalehtedes ja ajakirjades kui ka ...
E. Kibbermann, S. Kirotar ja P. Koppel

Saksa-eesti sõnaraamat. Deutsch-Estnisches Wörterbuch (1978)

18.85 €
16.97

Lisa tellimusse

Käesolev sõnaraamat sisaldab umbes 70.000 märksõna ning nende juurde kuuluvaid sagedamini esinevaid leksikaalseid ühendeid ja fraseoloogilisi väljendeid. Sõnaraamat hõlmab niihästi igapäevase ja ilukirjandusliku kui ka ...
Johan Tamm

Eesti-vene sõnaraamat (1977)

Sõnaraamatus on umbes 50 000 igapäeva- ja oskussõna. Esitatakse ka lühiülevaade vene keele grammatikast ja juhiseid eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles.
Reet Selg

Vestlusi saksa ja eesti keeles

Vestlussõnastik on mõeldud keelehuvilistele, kellel seisab ees reis Saksamaale või kes soovivad oma saksa keele oskust praktiliste teemade järgi kontrollida ja siluda. Teemad on järjestatud vastavalt turisti oletatavatele kohtumistele, ...

Eesti Nõukogude Entsüklopeedia (1. - 8. köide + lisaköide)

19.99 €
17.99

Lisa tellimusse

Aastatel 1968–1976 ilmus kaheksas köites Tallinna kirjastuse "Valgus" poolt "Eesti nõukogude entsüklopeedia" (ENE), mille peatoimetaja oli Gustav Naan. Peatoimetuse liige (algul peatoimetaja asetäitja) oli ka Richard Kleis; mõningate artiklite ...

Eesti kirjanduse biograafiline leksikon

3.52 €
3.17

Lisa tellimusse

Tavaformaadis ja kõvas köites leksikon

Nõukogude Eesti

2.99 €
2.69

Lisa tellimusse

Entsüklopeediline teatmeteos.
A. Irak, U. Mereste, U. Poola, A. Tetsman, K. Toomara

Purjetaja käsiraamat

Raamatus tuuakse andmeid purjejahi ehituse, juhtimise ja hooldamise kohta, tutvustatakse navigatsiooni, lootsindust, meresignalisatsiooni ja laevade kokkupõrgete vältimise eeskirju, samuti meremeteoroloogia, purjetamise teoreetiliste aluste, ...
E. Kibbermann, S. Kirotar ja P. Koppel

Saksa-eesti sõnaraamat. Deutsch-Estnisches Wörterbuch

Käesolev sõnaraamat sisaldab umbes 70.000 märksõna ning nende juurde kuuluvaid sagedamini esinevaid leksikaalseid ühendeid ja fraseoloogilisi väljendeid. Sõnaraamat hõlmab niihästi igapäevase ja ilukirjandusliku kui ka ...
E. Kibbermann, S. Kirotar ja P. Koppel

Saksa-eesti sõnaraamat. Deutsch-Estnisches Wörterbuch (1975)

7 €
6.3

Lisa tellimusse

Käesolev sõnaraamat sisaldab umbes 70.000 märksõna ning nende juurde kuuluvaid sagedamini esinevaid leksikaalseid ühendeid ja fraseoloogilisi väljendeid. Sõnaraamat hõlmab niihästi igapäevase ja ilukirjandusliku kui ka ...

Vene-eesti ehituse sõnastik

Käesolev sõnastik sisaldab umbes 15 000 terminit, peamiselt üldehitustööde ja ehituskonstruktsioonide alalt, vähemal määral ka kitsamate erialade – ehitusmehaanika, sanitaartehnika, ehitusmaterjalide jms. vallast.

Vene-eesti tehnika sõnaraamat

Käesolev sõnaraamat on mõeldud laiemale tarvitajaskonnale: kõigile, kes puutuvad kokku venekeelse teadusliku ja populaarteadusliku kirjandusega või tegelevad tehnikaalaste tekstide koostamise, tõlkimise ja toimetamisega.

Raamat on ...
Johan Tamm

Eesti-vene sõnaraamat (1974)

3.99 €
3.59

Lisa tellimusse

Sõnaraamatut on võrreldes 1955. aastal ilmunud trükiga parandatud ja täiendatud vahepeal poliitika, majanduse, tehnika ja muudel aladel üldisse keelepruuki tulnud sõnavaraga. Süsteem ja sõnavara esitamisviis on jäänud endiseks. Lisas on ...
Ferdinand Johann Wiedemann

Eesti-saksa sõnaraamat. Estnisch-Deutsches Wörterbuch

Neljas, muutmata trükk teisest, Jakob Hurda redigeeritud väljaandest. Suures formaadis ning kõvas köites raamat (eesti ja saksa keeles)
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-102